Natverkande for MVR-low.png

MVR - För den lokala verkstadsindustrin

MVR arbetar för att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma små och medelstora svenska verkstadsföretag.


MVR har i nära hundra år verkat och drivit frågor som utvecklat och förbättrat den mekaniska verkstadsindustrin och stålbyggandet i Sverige. Vi har en stark ambition att fortsätta utveckla vår bransch och genom nytänkande och annorlunda arbetssätt öka vår konkurrenskraft och se till att vi är attraktiva för kunder, såväl som för nya generationer medarbetare.

Att bli medlem i MVR är ett konkret sätt att stärka ditt företag och förbättra branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Nyheter och relevant information för medlemmar och andra intresserade publiceras löpande på bloggen MVR informerar.

Till MVR informerar

I vår Facebookgrupp, Forum MVR - Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, hjälper vi varandra med aktuella frågeställningar. 

Till Forum MVR

Känner du att du behöver stöd med dina frågeställningar i vardagen? MVR erbjuder en plattform för samverkan mot gemensamma mål. 

Läs mer