201210051349422430qVWX67hb201210051349422435Vc4sGH6Z2012100513494368489XWJZjIx20121005134943685361r5pp8h201210051349436866c9Up8rhv

Varför arbeta ensam, när du kan ha en hel bransch i ryggen?

MVR har över 90 års erfarenhet av att driva viktiga frågor för vår bransch. Vi har med nytänkande och annorlunda tankesätt varit med att driva frågor som i grunden förändrat vårt dagliga arbete.

Det tänker vi göra igen.

Vi har en stark ambition att fortsätta att utveckla vår bransch, att öka vår konkurrenskraft och se till att vi blir attraktiva för en ny generation. Vi kommer också att fortsätt att vara ett stöd i din vardag. Både i små och stora frågor. Vare sig det handlar om hur du ska få tag i en bra lärling eller hur du ska lösa en juridisk tvist.

Sökbar karta samt lista med certifierade företag med utförandeklass.

MVR har i nära 100 år organiserat och arbetat för att utveckla vår bransch, öka vår konkurrenskraft och bli attraktiva för en ny generation.

Läs mer

Bli associerad medlem hos Mekaniska Verkstäders Riksförbund och få tillgång till ett nätverk med över 200 mekaniska verkstäder och stålbyggare! Att vara associerad medlem hos oss är även ett konkret sätt att stödja organisationens arbete för att behålla jobben i Sverige, stärka och förbättra branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

MVRs medlemstidning tillika Sveriges största verkstadstidning. Vi har en stor läsarkrets med fokus på tillverkande företag och underleverantörer inom industrin. Tidningen är riktad till inköpare inom större tillverkande företag (OEMs) och till ägare, inköpare och marknadsansvariga inom mindre och meddelstora verkstäder.