MVR - För den lokala verkstadsindustrin

MVR arbetar för att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma små och medelstora svenska verkstadsföretag.

MVR har i nära hundra år verkat och drivit frågor som utvecklat och förbättrat den mekaniska verkstadsindustrin och stålbyggandet i Sverige. Vi har en stark ambition att fortsätta utveckla vår bransch och genom nytänkande och annorlunda arbetssätt öka vår konkurrenskraft och se till att vi är attraktiva för kunder, såväl som för nya generationer medarbetare.

MVR hjälper dig och ditt företag att lyckas

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet. Vi skapar trygghet för dig som företagare och dina kunder genom lättillgänglig hög branschspecifik kompetens och branschanpassade förmåner. Genom arbete med kompetensutveckling, regelverkspåverkan, certifiering och kompetensförsörjning höjer vi kvaliteten och driver utvecklingen framåt.

Vi måste hjälpas åt

Som medlem hos MVR får du tillgång till ett nätverk med 200 mekaniska verkstäder och stålbyggare. Tillsammans är vi starka!
Att vara medlem i MVR är ett konkret sätt att stärka ditt företag och förbättra branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Sverige.

Vår verksamhet

Kvalitetshöjande åtgärder

Sverige kommer aldrig kunna konkurrera med låga löner. Istället är det kvalitet, snabba leveranser och innovativa lösningar som är framtiden! Här nedan redogörs kort för MVRs insatser för att hjälpa våra svenska företag.

 • Seminarier och kurser. Hög kvalitet kräver hög kompetens. Genom att erbjuda både öppna och företagsanknutna kurser i aktuella ämnen sörjer MVR för fortbildning av företagsledare och arbetare. Läs mer här om vilka kurser vi erbjuder just nu. Medlemmar har förstås en rejäl rabatt!
 • Auktorisationen för rostskyddsmålning. Många av våra medlemmar köper målning av en underentreprenör. För att vara trygg i att måleriföretaget vet vilka krav som ställs vid rostskyddsmålning har MVR medverkat i framtagandet av en frivillig Auktorisation i rostskyddsmålning. Vill du veta mer om vilka krav som ställs på auktoriserade företag och vilka de är klicka här.
 • Approved Galvanizer. Många av våra medlemmar köper varmförzinkning av en underentreprenör. För att vara trygg i att varmförzinkaren vet vilka krav som ställs och hur arbetet ska utföras korrekt har MVR starkt bidragit till att ta fram en frivillig certifiering som Approved Galvanizer. Vill du veta mer om vilka krav som ställs på en Approved Galvanizer och vilka de är klicka här.
 • FR2000. Allt oftare ställs krav på kvalitetscertifiering för att få lämna anbud. ISO 9000 kan vara både kostsamt och krångligt. Därför har MVR utvecklat det branschanpassade kvalitetssystemet FR2000. Läs mer här!

Kompetensförsörjning

 • Yrkeshögskoleutbildningar. MVR bidrar aktivt i ansökningar och genomförandet av Yrkeshögskoleutbildningar.
 • Arbetsmarknadsutbildning. MVR har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. För Stålbyggare har vi även tagit fram en 35 veckor lång utbildning som genomförs kontinuerligt i Stockholm, med avsikt att utöka till flera orter. Även andra yrkeskategorier är aktuella.
 • Gymnasieskolan. MVR deltar aktivt i Skolverkets programråd för Industriprogrammet.

Konkurrenskraftiga regelverk

MVR deltar i diskussioner och för fram synpunkter i rätt sammanhang och till rätt personer. I nuläget arbetar vi med följande regelverk.

 • EKS
 • EN 1090-1
 • EN 1090-2
 • AMA Hus

Läs mer på sidorna Värdet av MVR och  Varför MVR om vad vi erbjuder dig som medlem och hur du blir medlem.
Bli medlem redan idag!