Företagsinformation

MVR Service AB
c/o Nordcert Wallingatan 33
11124 Stockholm
Sverige
0480-233 00
Vi innehar F-skattsedel

Branschorganisation för mekaniska verkstäder som omfattar följande typer: stålbyggnadsverkstäder, smidesverkstäder, serviceverkstäder, svetsverkstäder, skärande bearbetningsverkstäder, plåtbearbetningsverkstäder och verkstäder med en kombination av uppräknade.
MVR har över 90 års erfarenhet av att driva viktiga frågor för vår bransch. Vi har med nytänkande och annorlunda tankesätt varit med att driva frågor som i grunden förändrat vårt dagliga arbete.
Vi har en stark ambition att fortsätta att utveckla vår bransch, att öka vår konkurrenskraft och se till att vi blir attraktiva för en ny generation. Vi kommer också att fortsatt att vara ett stöd i din vardag. Både i små och stora frågor. Vare sig det handlar om hur du ska få tag i en bra lärling eller hur du ska lösa en juridisk tvist. Se vår hemsida www.mvr.se