Index

Entreprenadindex E84 Februari 2017 Mars 2017 April 2017 Maj 2017
126 Stålstomme 114,1 114,0 115,7 116,2
252 Broarbeten, stål 121,3 121,2 122,9 123,6
2021 Smide 118 118 119 119
2024 Rostfria arbeten 113 113 114 112
2026 Stålkonstruktioner 119 119 121 121
2027 Industriportar 116 115 117 118
1042 Stålbalk 132 132 132 132
1043 Rörprofil RHS 116 116 123 123
1044 Stångstål 135 135 135 135
1096 Rostskyddsfärg 117 117 116 115
3043 Svemekavtal 115 115 115 115
3044 Verkstadsavtal 115 115 118 118
4011 Tjänsteman lön 121 121 124 124
8011 Allmänna kostnader 105 104 105 105