Företagskurser

Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det  utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på plats hos Er med ledande experter i branschen som föreläsare. Kurserna kan i samråd med kursledaren anpassas för specifika behov på Er arbetsplats. Vid intresse finns även möjligheten att arrangera kurs/seminarium genom Er lokalförening. Framför då Ert intresse till ansvarig för lokalföreningen för Er ort. Om intresse finns för andra kurser inom andra områden är vi tacksamma om Ni informerar oss om detta så hjälper vi gärna till med det! För komplett kursprogram klicka här.

För mer information och beställning av kurs kontakta

Björn Uppfeldt, MVR – bjorn.uppfeldt@mvr.se, 070-690 44 26
MVR kommer efter hand att utöka kursutbudet för våra medlemsföretag. För närvarande kan vi erbjuda följande:

Svets

Stålbyggnad

Juridik

Övriga kurser

 • Heta arbeten
  För Heta arbeten hänvisar vi till Räddningsverket i Din kommun.
 • Kvalitet / Miljö
  Kurser i MVR-FR2000.
 • Prep TR
  Som förberedelse inför TR-stålkurserna ( se knappen nedan ) genomför MVR prepandkurser.
 • TR-Stål
  Kurser i TR-stål.Länken går till hemsidan för stålbyggnadskontroll AB, vår samarbetspartner för TR-stålkurser.
 • SBI
  Kurser inom ämnesområdet stålbyggnad.

Om du är intresserad av att delta i någon kurs, sänd ett mail med dina önskemål till info@mvr.se