Forum Stålbyggnad 2017

Stålbyggarnas mötesplats för utveckling och konkurrenskraft!

Genomfördes fredag 10 februari 2017, First Hotel Norrtull i Stockholm

Årets dag fokuserade på samtal och rundabords-diskussioner om relevanta ämnen. Vilka problemställningar står vi inför som stålbyggare och hur kan MVR som branschorganisation påverka regelverken i rätt riktning och arbeta för konkurrens på lika villkor?

Regelverk

Sara Elfving från Boverket inledde med att redogöra för Boverkets marknadskontroll av produkter enligt EN 1090-1 och redogöra för Boverkets roll i kontroll av byggnader. Därefter följde MVRs Björn Uppfeldt med en genomgång av kommande regelverksförändringar,
Det framkom tydligt att åhörarna anser att efterlevnaden av 1090-1 är alldeles för dålig och att det ansvaret i stor utsträckning faller på byggherrarna och byggnadsnämnderna. När det kommer till regelverksförändringar fanns en stark åsikt om att Hus AMA inte ska ge kompletterande krav på utförande, möjligen skulle skrivningar om krav på certifiering av montering kunna finnas, men det vore att föredra om alla tekniska krav ges i relevanta delar av EN 1090 och EKS. Övriga synpunkter som framkom ges i nedanstående punktlista, en del svar gavs direkt på plats medan övriga kommer samlas ihop och föras fram i relevanta sammanhang till Boverket och europeiska standardiseringskommittéer med flera.
Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta kraven känns relevanta, men efterlevnaden måste öka och kraven måste bli tydligare.

 • Det borde finnas krav på certifiering av montering.
 • Hur jobbar kommunen med att följa upp krav på byggherren?
 • Vore lämpligt om prestandadeklaration och CE-märkning var ett dokument istället för två.
 • Många projekt i samma verkstad av olika karaktär, någon som har ett bra exempel på hur man har löst det?
 • Vilka produkter omfattas egentligen av EN 1090-1?
 • Hur kan vi få beställaren att ställa rätt krav?
 • Stålkontrollanter har olika agenda/efterfrågar fullständig bakgrundsdokumentation och CE-märkning. Vad gäller?
 • Vad händer om AMA föreskrivs före EN 1090?
 • Häftsvetsar ska vara det minsta av 50 mm eller 4 gånger den största plåttjockleken. enligt EN 1090-2. När det inte går, hur gör man då?
 • Finns det en lista på vilka som är certifierade någonstans? Borde inte Boverket eller Swedac ha en sån lista?
 • Önskemål om samordning av toleranser mellan betongprefab och stål.
 • Krav på beställare att föreskriva 1090!
 • • Ytsprickor är ett problem. 1090 ställer höga krav, men det är svårt att få tag i.
 • Bättringsmålning på plats är ett problem, arbetsmiljö, miljö,
 • Höga målningskrav och låg utförandeklass medför otydligheter i vad som gäller för utförandet.

MVR-konstruktör, vad är det för något?

Eftermiddagen inleddes med att Tommy Nilsson på Lincona presenterade vad en MVR-konstruktör är för något. I samband med CE-märkning ställs långtgående krav på tillverkningsunderlaget eller komponentspecifikationen som den kallas i EN 1090-1. Samtidigt upplever många stålbyggare att handlingarna blir sämre och sämre. Men, det finns förstås bra konstruktörer! Begreppet MVR-konstruktör är tänkt att hjälpa till med detta. En MVR-konstruktör är en konstruktör som är rekommenderad av andra stålbyggare. Lincona är först ut! Vi behöver bli fler så hör gärna av er till MVR om ni har tips på duktiga konstruktörer. Deltagarna på Forum Stålbyggnad bidrog även till en att-tänka-på-lista för konstruktörer, se nedan. 

 • Komplett komponentspecifikation
 • Ej LPP (löses på plats) tillverkningen sker inte på byggarbetsplatsen!
 • Måttsatta tillverkningsritningar
 • Praktisk måttsättning
 • Tänka på ytbehandling
 • Åtkomst
 • Kontrollplan
 • Monteringsplan – stabilitet
 • Ej a-mått generellt
 • Utförandeklass
 • Utnyttjandegrader

Framtiden för svenskt stålbyggande.

Richard Lundgren på A Lundgren Smide målade upp en framtid med hög automationsgrad i tillverkningen. Utrustningen för detta är inte långt bort, så hur möter vi det? Ska svenska stålbyggare ta rollen som montörer eller ska vi se till att ha en egen anläggning? Dessa frågor diskuterades och viss oenighet rådde i hur nära denna utveckling är, men att den kommer råder inga tvivel kring. Förhållandevis stort intresse av att vara med som delägare i en produktionsanläggning för stålstommar fanns i församlingen.

Moderator för dagen var Ove Lagerqvist från ProDevelopment som förutom att driva egen konsultverksamhet och vara professor i Stålbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet även är ordförande i den svenska standardiseringskommittéen för stålbyggnadsstandarder (SIS-TK188) och hjälper Svensk Byggtjänst med revidering av AMA Hus.

Tack till alla föreläsare, utställare och deltagare!