Öppna kurser

Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i er verksamhet? I samarbete med våra medlemmar erbjuder MVR kurser med ledande experter i branschen som föreläsare.
Vid intresse finns även möjligheten att arrangera kurs/seminarium genom er lokalförening. Framför då ert intresse till ansvarig för lokalföreningen för er ort. Om intresse finns för andra kurser inom andra områden är vi tacksamma om ni informerar oss om detta så hjälper vi gärna till med det!

För mer information kontakta
Björn Uppfeldt, MVR – bjorn.uppfeldt@mvr.se, 070-690 44 26

Se även våra kurser som erbjuds på plats hos er!

MVRs medlemmar får 10% rabatt på Svetsakademins kurser
MVRs medlemmar får 10% rabatt på Weld on Swedens kurser

Utbildning Beskrivning Ort Datum Kursleverantör
IWS Svetsspecialist Från svetsare till svetsansvarig på 5 veckor! Utbildningen tar upp svetsprocesser, materiallära, konstruktion och produktion. Hjortsberga kursstart 15/5 Svetsakademin
IWI Svetsinspektör WT Fördjupade kunskaper inom svetsprocesser utifrån en svetsinspektörs roll. Krävs för att få läsa WI. Hjortsberga kursstart 15/5 Svetsakademin
IWI Svetsinspektör WI Fördjupade kunskaper inom kontroll av stål med OFP t.ex. röntgen, magnetpulver, kontrollplaner och inspektörens kompetens Hjortsberga kursstart 29/5 Svetsakademin
WPS-framtagning och Visuell kontroll I kursen ingår bl.a. vanliga svetsmetoder, WPS-framtagning, svetsbeteckningar, Visuell Kontroll, demonstrationer, övningar och praktisk träning. Växjö 14-15/6 Weld on Sweden
Konstruktion av svetsade produkter, SK12 Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbands hållfasthet för statiskt- och utmattningsbelastade svetsade produkter. Växjö 12-15/6 Weld on Sweden
WPS-framtagning och Visuell kontroll I kursen ingår bl.a. vanliga svetsmetoder, WPS-framtagning, svetsbeteckningar, Visuell Kontroll, demonstrationer, övningar och praktisk träning. Umeå 29-30/8 Weld on Sweden
IWS Svetsspecialist Från svetsare till svetsansvarig på 5 veckor! Utbildningen tar upp svetsprocesser, materiallära, konstruktion och produktion. Göteborg kursstart 11/9 Svetsakademin
IWI Svetsinspektör WT Fördjupade kunskaper inom svetsprocesser utifrån en svetsinspektörs roll. Krävs för att få läsa WI. Göteborg kursstart 11/9 Svetsakademin
Utformning av svetsade stålkonstruktioner, SK2B Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i utformning och dimensionering av svetsade konstruktioner inom stålbyggnad. En stor del av kursen behandlar konstruktiv utformning av svetsade produkter och ett antal exempel på bra och dåliga konstruktionslösningar tas upp till gemensam diskussion. Stockholm 20-21/9 Weld on Sweden
IWS Svetsspecialist Från svetsare till svetsansvarig på 5 veckor! Utbildningen tar upp svetsprocesser, materiallära, konstruktion och produktion. Kiruna kursstart 2/10 Svetsakademin
IWI Svetsinspektör WT Fördjupade kunskaper inom svetsprocesser utifrån en svetsinspektörs roll. Krävs för att få läsa WI. Kiruna kursstart 2/10 Svetsakademin
TR-stål/N För arbetsledare och kontrollanter som önskar dokumenterad kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner av normal art, t ex stålstommar i vanliga husbyggnader, EXC1 och EXC2 Stockholm 10-12/10 och 24-26/10 Stålbyggnadskontroll AB
Diplomerad Montageledare ML-N Utbildningen riktar sig till dig som tillverkar, monterar eller projekterar stålkonstruktioner enligt EN 1090-1/-2. Hjortsberga kursstart 16/10 Svetsakademin
Internationell svetskonstruktör, IWSD 2017 Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S (12 dagar) och Internationell svetskonstruktör på omfattande (Comprehensive) nivå, IWSD-C (9 dagar + IWSD-S). Flera orter i Sverige, huvudort Växjö kursstart 30/10 Weld on Sweden
IWS Svetsspecialist Från svetsare till svetsansvarig på 5 veckor! Utbildningen tar upp svetsprocesser, materiallära, konstruktion och produktion. Stockholm Prel kursstart 6/11 Svetsakademin
Diplomerad Montageledare ML-N Utbildningen riktar sig till dig som tillverkar, monterar eller projekterar stålkonstruktioner enligt EN 1090-1/-2. Göteborg kursstart 6/11 Svetsakademin
TR-stål/N-uppdat Uppdateringskurs TR-stål/N 3 dagar + kortare prov Stockholm 7-9/11 Stålbyggnadskontroll AB
Diplomerad Montageledare ML-N Utbildningen riktar sig till dig som tillverkar, monterar eller projekterar stålkonstruktioner enligt EN 1090-1/-2. Stockholm Kursstart 20/11 Svetsakademin
Svetsteknik för konstruktörer, WFD-B Kursen behandlar ett antal viktiga faktorer som en stålkonstruktör bör känna till, bl.a. svetstekniska faktorer som bestämmer en stålkonstruktions funktionsstablitet, viktiga svetstekniska begrepp och krav, skillnaden mellan olika smältsvetsmetoder, diskontinuiteter mm. Stockholm 21-22/11 Weld on Sweden
TR-Stål/K och TR-Stål/K-uppdat Påbyggnad av TR-Stål/N för stålkonstruktioner av komplicerad art, EXC3 och EXC4. Kortare prov vid uppdateringskurs Stockholm 5-7/12 Stålbyggnadskontroll AB