Trygghet

Som MVR-medlem är du trygg, vi är endast ett mejl eller ett telefonsamtal bort.

Försäkringar

MVR erbjuder marknadens bästa verkstadsförsäkring. 
- Företag
- Fastighet
- Fordon
- Entreprenadgaranti
- Cyber
- Sjukavbrott
- Person
- VD & Styrelse

Läs mer här!

Inköpsportal

För att du som medlem ska känna dig trygg med dina leverantörer och de priser du betalar bygger MVR en inköpsportal tillsammans med branschens främsta levernatörer. Klicka här och logga in för mer information om aktuella rabatter.

MVR Garanti

MVRs garanti innefattar ett skydd för konsumenter – kunder till företag anslutna till Mekaniska Verkstädernas Riksförbund. Garantin gäller vid nytillverkning av produkter och innebär:

  • För utfört arbete och levererat material lämnar företaget en garanti för brist och fel under ett år. Företaget är skyldigt att snarast möjligt och utan kostnad för kunden avhjälpa brist och fel som framträtt under garantitiden. För fel som framträder efter garantitiden har företaget ett ansvar enligt konsumenttjänstlagen. 
  • Företaget är skyldigt att ställa sig till efterrättelse av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) fattade beslut som berör företaget och avser varor och tjänster. 
  • Om kunden, som till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol hänskjutit tvist mot företaget inte erhåller rättelse i enlighet med ARN:s beslut eller domstols laga kraft vunnen dom inom tre (3) månader från beslut respektive dom, har kunden rätt att genom MVR, erhålla rättelse. Organisationen åtar sig i sådant fall att genom annat företag, anslutet till MVR, eller genom utbetalning av utdömd ersättning tillse att konsumenten erhåller fastställd rättelse. 

MVRs förpliktelse i nu sagda avseende är begränsad till högst två (2) prisbasbelopp. MVR Garanti gäller ej om andra fonder, försäkringar etc kan trygga konsumentens rätt. 

Inkasso och kreditupplysning

MVR Inkassotjänst - en lönsam service!

Endast fakturakopia behövs för att vi ska inleda inkassoåtgärder. Servicen ingår i medlemsavgiften - ingen abonnemangsavgift, inga arvoden.

Belopp under 2.500:- inkasseras EJ då processkostnaderna överstiger inkassobeloppet.

OBS! Endast i enstaka fall när motparten saknar tillgångar kan det bli aktuellt med debitering av ansöknings- resp. utsökningavgift.

MVRs inkassotjänst bedrivs i samarbete med Advokatfirman Nova. Kontakta Madeleine Lundström (madeleine.lundstrom@nova.se) eller Jonas Jonsson (jonas.jonsson@nova.se), alternativt ring Novas växel 08-566 366 00.

MVR Kreditupplysning Kontakta: Björn Uppfeldt, tel: 0480 233 00, bjorn.uppfeldt@mvr.se

MVR Kreditupplysning är en kostnadsfri service för våra medlemmar. Allt vi behöver veta är organisationsnumret eller namnet på er kund. Därefter kan vi lämna uppgift om kundens kreditvärdighet, eventuella betalningsanmärkningar, senaste bokslut etc.

Juridisk rådgivning

Advokatfirman NOVA tillhandahåller särskild kompetens inom många rättsområden.
Som medlem i MVR ingår 1 timme juridisk rådgivning av Advokatifirman NOVA årligen.

Tele:08-566 366 00
Advokat Jonas Jonsson
Mobil: 070-718 78 02
Mail: jonas.jonsson@nova.se

Titta gärna in på våra medlemssidor också!

Teknisk rådgivning

Kontakta Björn Uppfeldt
Mobil:070-690 44 26
Mail: bjorn.uppfeldt@mvr.se

Titta gärna in på våra medlemssidor också!