Övriga samarbetspartners

Advokatbyrån Nova, vår samarbetspartner i juridiska frågor

Företagarnas Riksorganisation FR

Hantverkarna

IVF Industriforskning och utveckling, vår samarbetspartner i tekniska frågor

Nordcert AB, vår samarbetspartner för Approved Galvanizer

Nordic Galvanizers, vår samarbetsparter för varmförzinkning och Approved Galvanizer

ProDevelopment AB, vår samarbetspartner inom Stålbyggnad

Stålbyggnadsinstitutet

Svetskommissionen, vår samarbetspartner för svetskompetens

Swerea Kimab vår samarbetspartner för korrosionsfrågor

Sytech AB, vår partner för SteelCalc Euro

SÄKRA AB, vår försäkringspartner när det gäller försäkringar: Verkstadsförsäkring, Operationsgaranti/sjukvårdsförsäkring, Gruppliv- & olycksfallsförsäkring

YrkesAkademin utbildar industri och teknikföretagen CNC-grönt och blått certifikat, CNC E-learning, Svestcertifikat, Skylift, Saxlift, Heta arbeten, Truck A,B,C, APV, HLR mm. Yrkesakademin finns över landet och är verksam inom fler branscher.