Tillsammans är vi starka!

Som medlem hos MVR får du tillgång till ett nätverk med 200 mekaniska verkstäder och stålbyggare. Att vara medlem i MVR är ett konkret sätt att stärka ditt företag och förbättra branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Sverige.

MVR erbjuder två olika medlemskap: 

Ordinarie medlem i förbundet kan vara varje ekonomiskt självständigt i Sverige registrerat företag inom den mekaniska verkstadssektorn med närliggande branscher som samtidigt har ordnad ekonomi och som genom i företaget verksam person förfogar över kunnande, svarande mot de krav som verksamheten inom företaget ställer (förbundets stadgar §4).

Associerade medlemmar är våra ordinarie medlemmars leverantörer såsom materialleverantörer, konsulter, intresseorganisationer mm.