MVR-konstruktörer

I samband med CE-märkning ställs krav på ett komplett tillverkningsunderlag. Samtidigt upplever många stålbyggare att de tillverkningsunderlag de får från beställarens konstruktör blir sämre och sämre.

För att hjälpa medlemmarna kommer nu MVR att kvalificera kompetenta och erfarna byggnadskonstruktörer. Konstruktörerna ska vara rekommenderade av minst ett medlemsföretag och sedan granskas kompetens inom regelverk, dimensionering, utförandestandarder mm. Observera att man inte kan ta på sig dimensioneringsansvaret för de produkter som kräver CE-märkning om man inte är certifierad för detta.

En MVR-konstruktör skulle också kunna användas för tilläggsuppdrag som dyker upp under projektets gång. Eller varför inte för att ta bredare projekt, stomme inklusive betongplatta. Läs mer om vad MVR erbjuder här.

By | 2017-08-18T10:24:04+00:00 April 19th, 2017|Företagsnytta|