Kriterierna för att kunna ansöka om permitteringsstöd är nog kända för de flesta vid det här laget. Det är dock ett par av förutsättningarna som orsakat mer frågor än andra.

Företaget ska ha vidtagit alla ”kostnadsbesparande åtgärder” som kan tänkas kunna göras på företaget

Från början sades detta vara att avsluta all inhyrd personal och konsulter. Detta förtydligades sedan med att man ska ha avslutat all ”icke-verksamhetskritisk” personal, vilket då innebär att man får spara en konsult eller inhyrd person, om man kan förklara personens kritiska roll på företaget.

Företaget ska kunna visa att virusutbrottet orsakat allvarliga och tillfälliga ekonomiska svårigheter

Denna förutsättning är nog lätt för många företag att visa på, som de facto tappat affärer på grund av Covid-19, men hur är det då för de företag som ännu inte lidit någon faktisk ekonomisk svårighet men som ändå bedömer att man inom kort kommer få en nedgång i ordrar? Läs mer om detta här>>