Vårens aktiviteter

I samarbete med våra medlemmar och Sinf erbjuder MVR kurser med ledande experter i branschen som föreläsare. Nedan följer en sammanställning av våra öppna kurser/aktiviteter under våren 2018 inom bland annat svets och juridik.

10 april

Kurs: Grundläggande arbetsrätt (steg 1)
Vanessa von Zweigbergk, bolagsjurist på Sinf

Som chef med personalansvar är det viktigt att du har koll på de arbetsrättsliga reglerna. Denna kurs ger dig den praktiska kunskapen som behövs för att undvika dyra misstag. Del 2 av kursen planeras till hösten 2018.

8:30 – 13:00 på Näringspunkten i Stockholm

För mer info och anmälan>>

12 april

Kurs: Grundläggande arbetsrätt (steg 1)
Alexander Clomén, chefsjurist på Sinf 

12:30 – 17:00 på Elite Park Avenue i Göteborg

För mer info och anmälan>>

13 april

Seminarium: GDPR – Hur ska du hantera den nya lagstiftningen?
Alexander Clomén, chefsjurist på Sinf

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) börjar gälla från och med den 25 maj 2018. I februari/mars kommer Datainspektionen med nya riktlinjer för hur den nationella lagstiftningen påverkas. Den nya lagen kommer att få omfattande konsekvenser för alla företag. Förändringsarbetet måste påbörjas i god tid för att undvika risken för omfattande böter efter att den nya lagen träder i kraft.

8:30 – 12:00 på Elite Park Avenue i Göteborg

För mer info och anmälan>>

13 april

Västkustlunchen – Kompanjonskap och aktieägaravtal
Alexander Clomén, chefsjurist på Sinf

Ett bra kompanjonskap kan lyfta en verksamhet, medan ett dåligt kan knäcka det bästa företaget. Vad ska man tänka på när man ingår ett kompanjonskap? Alexander Clomén, chefsjurist på Sinf, ger sina bästa tips för hur man tar fram ett bra kompanjon- eller aktieägaravtal.

12:00 – 13:30 på Elite Park Avenue i Göteborg

För mer info och anmälan>>

17 april

Kurs: Visuell kontroll vid svetsning
På Näringspunkten i Stockholm

Visuell kontroll kan ses som en grundkontroll vid svetsning och är ett direkt krav vid svetsning av stålkonstruktioner (EN 1090) och järnvägsfordon (EN15085). Som svetsare är det viktigt att själv kunna kontrollera kvaliteten på det egna arbetet! Utbildning har även ett stort värde för alla personalkategorier som i sitt arbete har att värdera kvalitet visuellt hos svetsförband.

För mer info och anmälan>>

15-18 maj

Elmia Svets och Fogningsteknik
Elmia Plåt                                              

MVR ställer ut i en samlingsmonter tillsammans med branschföreningar inom Sinf Industri

29 maj

Sinfs fullmäktige
På Näringspunkten i Stockholm

Save the Date. Agenda skickas ut separat under våren.

30 maj

HR och Personaldagen 2018

  • Besvärliga medarbetare
  • Praktikfall inom arbetsrätt
  • Medlemsföretaget Dreisen – Så skapar man en inkluderande arbetsplats
  • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • Medlemsföretaget Inner arbetar för produktiva arbetsplatser där man mår bra
  • Omställning och kompetensutveckling under trygga former – Ett modernt och brett omställningsavtal

8:30 – 17:00 på Näringspunkten i Stockholm

För mer information och anmälan>> 

30 maj

Mingel – Kvinnligt nätverk
Gästföreläsare: Therese Albrechtson

Från 17:00 Näringspunkten i Stockholm

För mer information och anmälan>>

By | 2018-03-29T08:20:02+00:00 March 29th, 2018|Företagsnytta|