MVR-paketet, certifiering enligt EN 10902017-11-20T13:49:08+00:00

Project Description

MVR-paketet, certifiering enligt EN 1090

För att underlätta för er har MVR inlett ett samarbete med två av de bästa konsulterna på området i Sverige. Tillsammans har vi tagit fram två olika paket beroende på hur mycket tid du kan och vill lägga själv. Tidsåtgången och kostnaderna som uppges är erfarenhetsbaserade, men de kan bli både lägre och högre
beroende på verksamhet och vilka rutiner som finns idag.

Paket 1

Paket 2

  • Mall med er logga, standardrutiner för kontraktsgenomgång, inköp, svets, borr mm. Inklusive heldags introduktion: 29.000:-
  • Uppstartsbesök som resulterar i “att-göra-lista” för eget arbete, nulägesanalys.
  • Rådgivning mm: 2-3 dagar. Timpris 845:- under 2016.
  • Uppskattad egen nedlagd tid: 100-150 timmar
  • Ta in offerter från minst 2 anmälda organ.

Kostnader för revisionsbesök av anmält organ tillkommer.

  • Från start till färdig certifiering. Som paket 1, men med full stöttning, kostnad: Rörligt pris.
  • Systemet byggs upp och utvecklas av er under ledning av experter på området under 6 heldagar.
  • Uppskattad egen nedlagd tid: 60-80 timmar.

Kostnader för revisionsbesök av anmält organ tillkommer.

För att ladda ner en utskriftsvänlig folder, klicka här. Välj liggande A4, dubbelsidig utskrift, vänd längs långsidan så kan du vika den på mitten till en A5-folder.