info@mvr.se | 0480-233 00

MVR

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund
– För den lokala verkstadsindustrin och stålbyggare i Sverige

medlemssidorna
Hem/Evenemang/

MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Evenemang

Vy-navigering

Evenemang Views Navigation

Idag

ISO 3834

Göteborg/Online

Utbildning i ISO 3834 Vill du veta hur företaget kan tjäna mer pengar och samtidigt förbättra kvalitén på sina svetsade produkter genom att införa standarden ISO 3834 – Kvalitetsstyrning vid svetsning?? Då är detta kursen för dig. Kursen behandlar hur standarden är uppbyggt, vilka krav som ställs på de som använder och certifierar sig enligt [...]

Internationell Svetsspecialist IWS

Göteborg/Online

IWS – International Welding Specialist Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute of Welding) har satt upp. Omfattningen och målet med utbildning är samma oavsett var i världen utbildningen bedrivs. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen. Datum och tider för utbildningen: Utbildningen startar digitalt vecka [...]

Att äga och driva ett bolag

Online

CvZ Juridik bjuder in medlemmarna i MVR till ett seminarium om bolagsrätt. Under detta en timme långa webinarium går CvZ Juridiks jurister igenom vad man behöver veta för att kunna äga och driva ett företag på ett framgångsrikt sätt. De går bland annat igenom fördelarna med ett aktieägaravtal, vad som gäller vid aktieägartillskott samt [...]

Gratis

Montageledare ML-N

Göteborg/Online

Diplomerad montageledare Stål ML-N Utbildningen riktar sig till personer som konstruerar, inköpare, kvalitetsansvariga, tillverkningsledare, montageledare, montörer eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4. Utbildningen bygger på regler enligt EKS 11 (Boverkets konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4. Utbildningen tar även upp visuell inspektion [...]

IWI – International Welding Inspector

Göteborg/Online

    IWI – International Welding Inspector IWI (International Welding Inspector) eller Svetskontrollant på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att kontrollera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige. Utbildningsinnehåll: [...]

Entreprenadavtal och Force Majeure – Seminarium för medlemmar i MVR

EXKLUSIVT FÖR MEDLEMMAR I MVR - I samband med pandemin Covid -19 har världsmarknaden förändrats snabbt och det påverkar de svenska företagen i stor utsträckning. Bland annat har stålpriserna ökat snabbt till nivåer som inte gick att förutspå.

Gratis

Uppsägning eller avsked?​​​​​​​

Online

    Vad är skillnaden mellan uppsägning pga. personliga skäl och avsked? ​​​Välkommen till denna kurs som lite mer ingående går in på uppsägningsgrunden för personliga skäl, och vad som kan ses utgöra laga grund för avsked. ​​​​​​​ Under kursen går vi igenom skillnaderna och de olika förhållnings- och hanteringsätt som gäller för respektive [...]

Gratis

Montageledare ML-K

Göteborg/Online

Diplomerad montageledare Stål ML-K Utbildningen riktar sig till personer inom konstruktion, inköp, kvalitet, tillverkningsledare, montageledare, montörer eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-1 och EN 1090-2 där konstruktionen är utmattningsbelastad.Utbildningen Diplomerad Montageledare Stål ML-K bygger på regler enligt EKS 11 (Boverkets konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4. Utbildningen [...]

Anställ på rätt sätt​​​​​​​

Online

CvZ Juridik bjuder in till ett seminarium om Arbetsrätt. Under detta en timme långa webinarium går våra jurister bl.a. igenom vilka anställningsformer som står till buds i lagen om anställningsskydd, hur man bäst skriver avtal och vad man ska tänka på vid val av anställningsform. ​​​​​​​ Tisdagen den 16 november 2021, start 09:00. Mellan 9:00 och 10:00  hålls [...]

Gratis

Arbetsmiljö för chefer, HR​​​​ och skyddsombud

Online

CvZ Juridik bjuder in till ett seminarium om Arbetsmiljö. Under detta en timme långa webinarium går våra jurister bland annat igenom vikten av att ha en tydlig arbetsmiljöpolicy, tillämplig arbetsmiljölagstiftning och vad som är viktigt att tänka på i ledningsgruppen. Ni har även möjlighet att ställa frågor till juristerna direkt i chatten, så ta [...]

Gratis

Uppskjuten Diskriminering – hur ska man hantera det?

    Diskriminering – hur ska man hantera det? Lagstiftningen som reglerar hantering och motverkande av diskriminering på arbetsplatsen har genomgått en del förändringar den senaste tiden. Denna kurs riktar sig till er som vill ha en grundläggande genomgång av diskrimineringslagstiftningen och vad man som arbetsgivare ska tänka på om diskrimineringsanmälningar sker på er [...]

Arbetsmiljöarbete; Hur man arbetar med SAM

    Vad betyder SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete?  Hur jobbar man med det i praktiken? Vi går igenom grunderna i arbetsmiljöansvaret som åvilar alla arbetsgivare. ​​​​​​​Vi kommer bland annat gå igenom vad SAM-ansvaret i praktiken innebär och hur man bäst jobbar med framtagande och efterlevande av rutiner och säkerhetsföreskrifter, och hur man ska hantera [...]

Till toppen