Ökad lönsamhet inom svetsande produktion, LSP

Växjö/Online

Ökad lönsamhet inom svetsande produktion, LSP Målgrupper: Företagsledning, produktionsingenjör, svetsingenjör och inköpare. Kostnadsanalyser används för att få kunskap om kostnader och hur dessa kan reduceras i svetsande produktion. På seminariet kommer vi att gå igenom svetsekonomiska bedömningar, göra svetskostnadsberäkningar, diskutera hur man hittar dolda värden i produktionen, behandla olika former av kostnadssänkande insatser, samt presentera [...]

Konstruktion av svetsade produkter med svetsteknik för konstruktörer, SK2-WfD

Växjö/Online

Konstruktion av svetsade produkter med svetsteknik för konstruktörer, SK2-WfD Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning. Lärare: M. Sc. Claes Olsson, Techstrat of Sweden och M. Sc./IWE Ali Bahrami Denna kursen anordnas i samarbete med Uniso Technologies AB Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller till exempel [...]

Internationell svetskonstruktör, IWSD 2021

Växjö/Online

Internationell svetskonstruktör, IWSD 2021 Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning samt svetsansvariga, IWS, IWT och IWE. Lärare: Prof. & IWE Nils Stenbacka, Prof. Zuheir Barsoum, Tekn. Lic. Bertil Jonsson, M.Sc. & IWE Ali Bahrami Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om konstruktion och dimensionering är därför en [...]

ISO 3834

Göteborg/Online

Utbildning i ISO 3834 Vill du veta hur företaget kan tjäna mer pengar och samtidigt förbättra kvalitén på sina svetsade produkter genom att införa standarden ISO 3834 – Kvalitetsstyrning vid svetsning?? Då är detta kursen för dig. Kursen behandlar hur standarden är uppbyggt, vilka krav som ställs på de som använder och certifierar sig enligt [...]

Internationell Svetsspecialist IWS

Göteborg/Online

IWS – International Welding Specialist Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute of Welding) har satt upp. Omfattningen och målet med utbildning är samma oavsett var i världen utbildningen bedrivs. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen. Datum och tider för utbildningen: Utbildningen startar digitalt vecka [...]

Att äga och driva ett bolag

Online

CvZ Juridik bjuder in medlemmarna i MVR till ett seminarium om bolagsrätt. Under detta en timme långa webinarium går CvZ Juridiks jurister igenom vad man behöver veta för att kunna äga och driva ett företag på ett framgångsrikt sätt. De går bland annat igenom fördelarna med ett aktieägaravtal, vad som gäller vid aktieägartillskott samt [...]

Gratis

Montageledare ML-N

Göteborg/Online

Diplomerad montageledare Stål ML-N Utbildningen riktar sig till personer som konstruerar, inköpare, kvalitetsansvariga, tillverkningsledare, montageledare, montörer eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4. Utbildningen bygger på regler enligt EKS 11 (Boverkets konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4. Utbildningen tar även upp visuell inspektion [...]

IWI – International Welding Inspector

Göteborg/Online

    IWI – International Welding Inspector IWI (International Welding Inspector) eller Svetskontrollant på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att kontrollera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige. Utbildningsinnehåll: [...]

Uppsägning eller avsked?​​​​​​​

Online

    Vad är skillnaden mellan uppsägning pga. personliga skäl och avsked? ​​​Välkommen till denna kurs som lite mer ingående går in på uppsägningsgrunden för personliga skäl, och vad som kan ses utgöra laga grund för avsked. ​​​​​​​ Under kursen går vi igenom skillnaderna och de olika förhållnings- och hanteringsätt som gäller för respektive [...]

Gratis

Montageledare ML-K

Göteborg/Online

Diplomerad montageledare Stål ML-K Utbildningen riktar sig till personer inom konstruktion, inköp, kvalitet, tillverkningsledare, montageledare, montörer eller projektledare av stålkonstruktioner enligt EN 1090-1 och EN 1090-2 där konstruktionen är utmattningsbelastad.Utbildningen Diplomerad Montageledare Stål ML-K bygger på regler enligt EKS 11 (Boverkets konstruktionsregler) och regelverk för stålbyggnation som EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4. Utbildningen [...]

Anställ på rätt sätt​​​​​​​

Online

CvZ Juridik bjuder in till ett seminarium om Arbetsrätt. Under detta en timme långa webinarium går våra jurister bl.a. igenom vilka anställningsformer som står till buds i lagen om anställningsskydd, hur man bäst skriver avtal och vad man ska tänka på vid val av anställningsform. ​​​​​​​ Tisdagen den 16 november 2021, start 09:00. Mellan 9:00 och 10:00  hålls [...]

Gratis