MVR har tagit initiativ till Svenska 1090-gruppen med syfte att “Begränsa ojämlik konkurrens genom gemensamma tolkningar och ökad efterlevnad av regelverket”.

Svenska 1090-gruppen består av följande personer:
Björn Uppfeldt, MVR
Ove Lagerqvist, ProDevelopment
Christer Karlsson, Alwerco Svets & Smide
Annika Durkin, Alwerco Svets & Smide
Olle Åkerblad, Br Jansson – Nissavarvet
Fredrik Litmark, Chrisma Svets & Smide
Anna Wåhlmark, LW Smide
Stefan Olofsson, Olofssons Smedja
Patrik Bjelovuk, Tibnor
Björn Lindhe, Svetsansvarig i Sverige
Evert Larsson, A3Cert
Douglas Wallding, Nordcert