Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen eller CEEQUAL, miljöcertifieringssystemen blir fler och fler och ni som leverantörer måste allt oftare lämna en miljövarudeklaration/EPD (Environmental Product Declaration) för er produkt. Trafikverket ställer redan krav på EPD:er och Boverket är strax efter med krav på klimatdeklarationer.

En EPD (Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration på svenska) är ett kortfattat, tredjepartsverifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda genom hela livscykeln. Både den bakomliggande livscykelanalysen (LCA) och EPD är alltid baserade på internationella standarder

För att underlätta för våra medlemmar erbjuder nu MVR i samarbete med Norsk Stålförbund det populära verktyget EPD-Generatorn. EPD-Generatorn kan användas för att ta fram både generiska och projektspecifika EPD:er. I verktyget är alla grunddata som till exempel data från specifika stålverk och olika typer av transportmedel inlagda från start. Det kompletteras sedan med företagsspecifika miljödata vid tillverkning för att kunna ta fram antingen generiska eller projektspecifika EPD:er. EPD-generatorn har inga begränsningar i antalet EPD:er som kan tas fram. Verktyget är utvecklat för stålbyggnadsverkstäder och driftas av LCA.no.

Läs mer här>>

Ligg i framkant, börja redan idag. För mer information kontakta gärna Björn Uppfeldt.