Smittspridningen av Covid-19 är fortsatt hög. Arbetsmiljöverket kommer genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på de mest riskutsatta branscherna för smittspridning av sjukdomen.

Smittspridning av det nya coronaviruset är en risk som finns i många arbetsmiljöer. För arbetstagare är arbetsgivarens åtgärder i arbetsmiljön avgörande för att minska risken för smittspridning och sjukdom. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och behöver löpande bedöma och att undersöka vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan utsätta arbetstagarna för risker.

Många av av MVRs medlemmar kan inte jobba hemifrån.

Arbetssätt och rutiner kan behöva ändras och behoven av personlig skyddsutrustning kan behöva ses över. Utöver skydd för de egna arbetstagarna bidrar arbetsgivarens åtgärder även i många fall till minskad smittspridning.

Behöver ni hjälp och rådgivning om vad ni kan göra på just er arbetsplats så kontakta oss >>