Från och med den 1 juli 2021 är ett godkänt resultat från utbildningen Safe Construction Training ett krav för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön. Den som omfattas av kravet på att bära ID06, måste också ha ett godkänt testresultat. Syftet med kravet är att öka kunskapen om säkerhet och att förbättra beteende och attityder kopplat till arbetsmiljöfrågor.

Den kostnadsfria kursen ges på tio olika språk, tar en till två timmar och ges on-line av Byggbranschens Utbildningscenter. Observera att Safe Construction Training kräver registrering och inloggning via ett personligt konto. Glöm inte att ge samtycke till att ID06 informeras om godkänt testresultat. Mer information ges här>> och här>>