Företagsutbildningar anpassade för dig i branschen!

Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i er verksamhet?

MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på plats hos er med ledande experter i branschen som föreläsare. Kurserna kan i samråd med kursledaren anpassas för specifika behov på er arbetsplats.

Vid intresse finns även möjligheten att arrangera kurs/seminarium genom er lokalförening.

Framför då ert intresse till ansvarig för lokalföreningen för er ort. Om intresse finns för andra kurser inom andra områden är vi tacksamma om ni informerar oss om detta så hjälper vi gärna till med det!

Svetskurser

EN 1090 (ISO 3834) kräver att företaget ska kunna verifiera kompetens för alla som utför visuell kontroll av svetsförband. Läs kursbeskrivningen här.

Att arbeta enligt ett kvalitetssystem (EN 1090, ISO 3834) medför krav på svetsarprövning. Läs kursbeskrivningen här.

Denna utbildning vänder sig till företag som står i begrepp att införa EN 1090, ISO 3834 i verksamheten. Läs kursbeskrivningen här.

Utbildning för konstruktörer starkt kopplad till praktiska produktionsaspekter vid svetsning. Läs kursbeskrivningen här.

Möjligheter, begränsningar och kostnadsaspekter vad gäller de standardiserade alternativen för kvalificering. Läs kursbeskrivningen här.

Väsentliga parametrar vid provläggning, giltighetsområden, kontroll, provning, förlängning, förnyande. En mer omfattande utbildning kan även ges för att ge förutsättningar att utföra svetsarprövning i egen regi. Läs kursbeskrivningen här.

En översikt av orsaker, kännetecken och förebyggande åtgärder. Läs kursbeskrivningen här.

En genomgång problematiken kring detta och av hur standarden EN 1011-2 kan användas för beräkning av lämplig temperatur. Läs kursbeskrivningen här.

En genomgång av och praktiska övningar baserat på den nya standarden ISO 2553 som fastställdes i januari 2014. Läs kursbeskrivningen här.

Stålbyggnadskurser

Kursen omfattar följande huvudområden. De svenska och europeiska regelverken för bärverk i stål, utförande och kontroll, vad gäller för utfärdande av prestandadeklaration och CE-märkning, att tänka på vid inköp och försäljning. Läs kursbeskrivningen här.

Grundläggande kurs i gällande regelverk och stålkonstruktioners verkningssätt. En förutsättning för att fungera som stålbyggare! Läs kursbeskrivningen här.

Att kunna tillverka från ritning hör till de grundläggande kompetenserna som krävs av en stålbyggare. Läs kursbeskrivningen här.

Juridiska kurser

Kursen omfattar följande huvudområden: Avtalsrätt, Upphandlingsfasen, Entreprenadtiden, Standardavtal. Läs kursbeskrivningen här.

Övriga kurser

För Heta arbeten hänvisar vi till Räddningsverket i din kommun.

Kurser i MVR-FR2000.

Profilerar du ditt företag rätt online?
MVR och Svensk Branschutveckling har skapat ett kortare seminarium där du får lära dig allt nu bör och INTE bör göra med ditt företags Linkedin sida för att skapa nya kontakter, hitta nya kunder eller sälja mer produkter.
Kontakta oss för mer information.