Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på plats hos er med ledande experter i branschen som föreläsare.

Vissa utav utbildningarna kan i samråd med kursledaren anpassas för specifika behov på er arbetsplats. Vid intresse finns även möjligheten att arrangera kurs/seminarium genom er lokalförening. Om intresse finns för andra kurser inom andra områden är vi tacksamma om ni informerar oss om detta så hjälper vi gärna till med det!

Medlemsrabatter

– MVRs medlemmar får 10% rabatt på Svetsakademins kurser
– MVRs medlemmar får 10% rabatt på Weld on Swedens kurser

För mer information kontakta MVR, alla kontaktuppgifter finner ni här >>

Se även vilka kurser som vi kan erbjuda på plats hos er >>

Svetskurser

EN 1090 (ISO 3834) kräver att företaget ska kunna verifiera kompetens för alla som utför visuell kontroll av svetsförband. Läs kursbeskrivningen här.

Att arbeta enligt ett kvalitetssystem (EN 1090, ISO 3834) medför krav på svetsarprövning. Läs kursbeskrivningen här.

Denna utbildning vänder sig till företag som står i begrepp att införa EN 1090, ISO 3834 i verksamheten. Läs kursbeskrivningen här.

Utbildning för konstruktörer starkt kopplad till praktiska produktionsaspekter vid svetsning. Läs kursbeskrivningen här.

Möjligheter, begränsningar och kostnadsaspekter vad gäller de standardiserade alternativen för kvalificering. Läs kursbeskrivningen här.

Väsentliga parametrar vid provläggning, giltighetsområden, kontroll, provning, förlängning, förnyande. En mer omfattande utbildning kan även ges för att ge förutsättningar att utföra svetsarprövning i egen regi. Läs kursbeskrivningen här.

En översikt av orsaker, kännetecken och förebyggande åtgärder. Läs kursbeskrivningen här.

En genomgång problematiken kring detta och av hur standarden EN 1011-2 kan användas för beräkning av lämplig temperatur. Läs kursbeskrivningen här.

En genomgång av och praktiska övningar baserat på den nya standarden ISO 2553 som fastställdes i januari 2014. Läs kursbeskrivningen här.

Från svetsare till svetsansvarig på 5 veckor! Utbildningen tar upp svetsprocesser, materiallära, konstruktion och produktion.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

IWS – International Welding Specialist

IWS-utbildningen riktar sig till dig som önskar arbeta som svetsansvarig/svetskoordinator med höga krav inom svetsning. Vår IWS-utbildning är godkänd enligt IIW:s (International Institute of Welding) riktlinjer av Svetskommissionen i Sverige.

Utbildningen pågår under 25 dagar och är uppdelad i fyra avsnitt:

 • Avsnitt 1: Svetsmetoder
 • Avsnitt 2: Materiallära
 • Avsnitt 3: Konstruktion
 • Avsnitt 4: Produktion

Efter avslutad kurs och godkända tentamen erhålls en IWS-diplomering och titeln Svetsansvarig.

Utbildningsorter
Vi ser ett ökat intresse för vår populära IWS-utbildning. Kommande utbildningar hålls på följande platser:

 • Göteborg
 • Piteå
 • Örnsköldsvik

För information om utbildningsveckor, se utbildningskalendern.

IWI – International Welding Inspector

IWI (International Welding Inspector) eller Svetskontrollant på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att kontrollera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Utbildningsinnehåll

IWI-utbildningen är uppdelad på 2 avsnitt.

Första delen (WT – Weld Technology) innehåller svetsteknologi och är 4 veckor lång samt består av 4 stycken moduler (delar).
Efter varje modul görs ett teoretiskt prov.
Andra delen (WI – Weld Inspection) består endast av utbildning inom svetsinspektion och är på 2.5 veckor.
Personer med IWS, IWT eller IWE-diplom kan börja direkt på del 2 utan att göra första delen av utbildningen.

Utbildningsnivåer

Det finns två nivåer av IWI, den normala nivån är IWI-S (Standard) och den högre nivån är IWI-C (Comprehensive).

Se utbildningskalendern för kursdatum

I kursen ingår bl.a. vanliga svetsmetoder, WPS-framtagning, svetsbeteckningar, Visuell Kontroll, demonstrationer, övningar och praktisk träning.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart:

Kursort: –

Kontakta Weld on Sweden för mer information

Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Svetsare fogar ihop Sverige, allt från enkla vardagsföremål till komplexa livsviktiga produkter och får landet att rulla. Kursen behandlar hälsorisker som svetsare utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart:

Kursort: –

Kontakta Weld on Sweden för mer information

Läs mer här.

Arbets-/montageledning

För arbetsledare och kontrollanter som önskar dokumenterad kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner av normal art, t ex stålstommar i vanliga husbyggnader, EXC1 och EXC2

Kompetenskursen TR-stål/N hålls av SBS/MVR/StBK Kommitté TR-stål för personer som ansvarar för ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med normala stålkonstruktioner.

Kursstart löpande – se kurskalender

Utbildningen hålls i Stockholm under 6 dagar.

Läs mer om kursen här.

SBS/MVR/StBK Kommitté TR-stål inbjuder till uppdateringskurs TR-stål/N-uppdat för personer som ansvarar för ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med normala stålkonstruktioner.

Uppdateringskursen är nu inriktad mot en genomgång av SS-EN 1090-2 och de tillämpningregler som gäller enligt bl a AMA Hus 14, SBI publ 182 och Handbok TR-stål/N.

Kursen avslutas med ett kortare frivilligt prov, som omfattar ändringar i regelverket, dvs i första hand EKS och SS-EN 1090-2.

Kursstart löpande – se kurskalender

Utbildningen hålls i Stockholm under 3 dagar.

Läs mer om kursen här.

SBS/MVR/StBK Kommitté TR-stål inbjuder till kompetenskurs TR-stål/K för personer som ansvarar för ledning och kontroll av arbeten med komplicerade stålkonstruktioner

Påbyggnad av TR-Stål/K för stålkonstruktioner av komplicerad art, EXC3 och EXC4.

Kursstart löpande – se kurskalender

Utbildningen hålls i Stockholm under 3 dagar.

Läs mer om kursen här.

Läs mer här.

SBS/MVR/StBK Kommitté TR-stål inbjuder till kompetenskurs TR-stål/K för personer som ansvarar för ledning och kontroll av arbeten med komplicerade stålkonstruktioner

Påbyggnad av TR-Stål/K för stålkonstruktioner av komplicerad art, EXC3 och EXC4.

Kursen TR-stål/K är en fortsättningskurs till kursen TR-stål/N. Kursen TR-stål/K fungerar även som en uppdateringskurs för den som vill förlänga giltigheten för kompetensen TR-stål/K (med kortare kunskapsprov baserat enbart på nya delar av regelverket). Kortare prov vid uppdateringskurs.

Kursstart löpande – se kurskalender

Utbildningen hålls i Stockholm under 3 dagar.

Läs mer om kursen här.

Utbildningen följer riktlinjerna för TR-stål/N, och efter avslutad utbildning med godkänd tentamen blir du Diplomerad Montageledare Stål nivå ML-N.

Utbildningen riktar sig till dig som köper in (inköpare), konstruerar, tillverkar, monterar eller projekterar stålkonstruktioner. Detta är en mycket aktuell utbildning då EN 1090 ställer stora krav gentemot montering. Utbildningen följer riktlinjerna för TR-stål/N, och efter avslutad utbildning med godkänd tentamen blir du Diplomerad Montageledare Stål nivå ML-N.

Innehåll i utbildningen

 • Allmänna regelverk för stålbyggnation (tex. EKS)
 • Krav enligt EN 1090-1, EN 1090-2 och EN 1090-4
 • Oförstörande provning (OFP) av stålkonstruktioner
 • Ytbehandling av stålkonstruktioner
 • Montage och toleranser
 • Svets- och skruvförband
 • Svets- och montageplaner

På kvällstid görs hem- och instuderingsuppgifter.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart löpande – se kurskalender

Utbildningen sträcker sig över 5 dagar på olika orter samt online.

Läs mer om kursen här.

Stålbyggnadskurser

Kursen omfattar följande huvudområden. De svenska och europeiska regelverken för bärverk i stål, utförande och kontroll, vad gäller för utfärdande av prestandadeklaration och CE-märkning, att tänka på vid inköp och försäljning. Läs kursbeskrivningen här.

Grundläggande kurs i gällande regelverk och stålkonstruktioners verkningssätt. En förutsättning för att fungera som stålbyggare! Läs kursbeskrivningen här.

Att kunna tillverka från ritning hör till de grundläggande kompetenserna som krävs av en stålbyggare. Läs kursbeskrivningen här.

Övriga kurser

Kursen omfattar följande huvudområden: Avtalsrätt, Upphandlingsfasen, Entreprenadtiden, Standardavtal. Läs kursbeskrivningen här.

För Heta arbeten hänvisar vi till Räddningsverket i din kommun.

Kurser i MVR-FR2000.

Profilerar du ditt företag rätt online?
MVR och Svensk Branschutveckling har skapat ett kortare seminarium där du får lära dig allt nu bör och INTE bör göra med ditt företags Linkedin sida för att skapa nya kontakter, hitta nya kunder eller sälja mer produkter.
Kontakta oss för mer information.

Norska Stålförbundet erbjuder en kostnadsfri uppstartskurs samt certifiering för de som beställt EDP-Generatorn.
Mer information om EDP-Generatorn >>

Kursen finns på våra medlemssidor.

Mer information på Svenska >>