Öppna kurser 2018-04-23T12:48:14+00:00

Öppna kurser

Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i er verksamhet? I samarbete med våra medlemmar erbjuder MVR öppna kurser och företagskurser med ledande experter i branschen som föreläsare.

Vid intresse finns även möjligheten att arrangera kurs/seminarium genom er lokalförening. Framför då ert intresse till ansvarig för lokalföreningen för er ort. Om intresse finns för andra kurser inom andra områden är vi tacksamma om ni informerar oss om detta så hjälper vi gärna till med det!

För mer information kontakta
Björn Uppfeldt, MVR – bjorn.uppfeldt@mvr.se, 070-690 44 26

Se även våra kurser som erbjuds på plats hos er!

MVRs medlemmar får 10% rabatt på Svetsakademins kurser
MVRs medlemmar får 10% rabatt på Weld on Swedens kurser

Svets

Från svetsare till svetsansvarig på 5 veckor! Utbildningen tar upp svetsprocesser, materiallära, konstruktion och produktion.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: vecka 8 och vecka 37

Kursort: Götebrog

Läs mer här.

IWI (International Welding Inspector) eller Svetsinspektör på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att inspektera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: vecka 8 och vecka 34

Kursort: Göteborg

Läs mer här.

I kursen ingår bl.a. vanliga svetsmetoder, WPS-framtagning, svetsbeteckningar, Visuell Kontroll, demonstrationer, övningar och praktisk träning.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: –

Kursort: –

Läs mer här.

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i utformning och dimensionering av svetsade konstruktioner inom stålbyggnad. En stor del av kursen behandlar konstruktiv utformning av svetsade produkter och ett antal exempel på bra och dåliga konstruktionslösningar tas upp till gemensam diskussion.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: –

Kursort: –

Läs mer här.

Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Svetsare fogar ihop Sverige, allt från enkla vardagsföremål till komplexa livsviktiga produkter och får landet att rulla. Kursen behandlar hälsorisker som svetsare utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: –

Kursort: –

Läs mer här.

Kursen vänder sig till dig som tidigare har studerat hållfasthetslära men inte använt kunskaperna på länge och önskar friska upp dem. Kursen är speciellt anpassad för att bilda en lämplig grund inför fortsättningskurserna SK2, SK3 och SK4.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: 23 – 24 oktober + 2 november

Kursort: Växjö

Läs mer här.

Visuell kontroll vid svetsning

Visuell kontroll kan ses som en grundkontroll vid svetsning och är ett direkt krav vid svetsning av stålkonstruktioner (EN 1090) och järnvägsfordon (EN15085). Som svetsare är det viktigt att själv kunna kontrollera kvaliteten på det egna arbetet ! Utbildning har även ett stort värde för alla personalkategorier som i sitt arbete har att värdera kvalitet visuellt hos svetsförband.

Med denna utbildning kan även kravet på verifierad kompetens i ISO 3834 tillgodoses.

Utbildningsmål

Deltagarna  ges kunskap att självständigt kunna utvärdera kvaliteten hos svetsförband med hjälp av visuell kontroll. Detta innefattar att kunna särskilja och identifiera olika typer av svetsdiskontinuiteter, kunskap kring svetsbeteckningar på ritning, acceptanskrav för svetsförband samt kännedom om mätdon/mätteknik. Efter avslutad utbildning genomförs ett prov, med omfattning enligt nedan. För godkänt resultat erfordras minst ett resultat av 70 %. Kursintyg utfärdas efter genomgången utbildning.

Kursinnehåll (7,5 tim)

Svetsbeteckningar på ritning SS-ISO 2553 (2,5 tim)

 • Genomgång av standarden för svetsbeteckningar
 • Tillämpningsövningar
 • Gemensam redovisning/genomgång

Standard för visuell svetskontroll (0,5 tim)

 • Genomgång av standarden för visuell svetskontroll  (SS-ISO 17637)

Acceptanskrav för svetsförband (1,0 tim)

 • Vad ligger till grund för konstruktörens val av kvalitetsnivå ?
 • Hur påverkar valet av kvalitetsnivå kostnadsbilden ?
 • Genomgång av acceptanskriterier för kvalitetsnivåer enligt SS-ISO 5817

Utrustning för visuell kontroll (0,5 tim)

 • Genomgång av hjälpmedel och svetsmått
 • Arbetsgång och mätteknik vid visuell kontroll av svetsförband

Praktisk träning i visuell svetskontroll (2,0 tim)

 • Kontroll av ett antal svetsade objekt under lärarhandledning, vilket avslutas med en gemensam presentation och genomgång

Teoretiskt prov – visuell kontroll (1,0 tim)

 • Prov omfattande de krav som specificeras i SS-ISO 5817 samt teknik och utförande av visuell svetskontroll. Upplägg: 10 st flervalsfrågor, 5 st essäfrågor samt visuell bedömning av 1 st svetsat objekt.

Kursdokumentation ingår och deltagarna får under utbildningen låna erforderligt material och mätdon. I utbildningen ingår lunch och fika.

OBS ! Medtag standarden ISO 5817 !

Kursdatum

Hör av er vid intresse

Kurslokal

Näringspunkten/MVR, Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm.

Kursavgift

3 000  kr, exkl. moms. Avgiften inkluderar kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe samt kursintyg.

Frågor om kursinnehåll

Uppgifter om kursen lämnas av:

Anders Kihlander, tel. 070-5371071

e-post: info@kihlander-engineering.com

Sista anmälningsdag: 

Därefter skickas faktura ut. Anmälan görs till info@kihlander-engineering.com eller via anmälningsformuläret

Anmälan är bindande. 

Arbets-/montageledning

För arbetsledare och kontrollanter som önskar dokumenterad kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner av normal art, t ex stålstommar i vanliga husbyggnader, EXC1 och EXC2

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: vecka 12

Kursort: Gran Canaria

Kursstart: 9-11 och 23-25 okt 2018

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Uppdateringskurs TR-stål/N 3 dagar + kortare prov

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 10 till 12 april

Kursort: Stockholm

Kursstart: 6 till 8 november

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Påbyggnad av TR-Stål/N för stålkonstruktioner av komplicerad art, EXC3 och EXC4.

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 24-26 april

Kursort: Stockholm

Kursstart: 4-6 december

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Påbyggnad av TR-Stål/N för stålkonstruktioner av komplicerad art, EXC3 och EXC4. Kortare prov vid uppdateringskurs.

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 24-26 april

Kursort: Stockholm

Kursstart: 4-6 december

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Utbildningen riktar sig till dig som tillverkar, monterar eller projekterar stålkonstruktioner. Detta är en mycket aktuell utbildning då EN 1090 ställer stora krav gentemot montering. Utbildningen följer riktlinjerna för TR-stål/N, och efter avslutad utbildning med godkänd tentamen blir du Diplomerad Montageledare Stål nivå ML-N.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursdatum:

vecka 11 i Stockholm

vecka 16 i Göteborg

Läs mer här.

Juridik

Vi planerar GDPR-work-shops för där våra jurister hjälper dig att komma igång med GDPR för ditt företag.

Hör av dig till Jenny vid intresse jenny@sinf.se 

Övrigt

Kurs: Den personliga retoriken
9:00 – 17:00 på Retorikstudion i Stockholm
Heléne Hedqvist, Retorikstudion
För mer info och anmälan>>

Save the Date

– Bevärliga medarbetare
– Praktikfall inom arbetsrätt
– Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, m.m.

Fullständig agenda skickas ut under våren
Sinfs kansli i Stockholm

Från 18:30 på Sinfs kansli i Stockholm
Gästföreläsare: Therese Albrechtson

ELMIA Plåt & Svets mm

Seminarium – Nyheter i EN1090-serien, hur på verkar de dig som stålbyggnadsentreprenör?,

16 maj klockan 11.00-11.45, Sal K14 i kongresshuset, Elmia

Efter sommaren kommer SIS publicera en ny version av utförandestandarden för stål, EN 1090-2. I samma stund som den publiceras blir den också gällande och ni som certifierade tillverkare enligt EN 1090-1 eller ni som arbetar med montering på byggarbetsplats måste anpassa er till den. Missa därför inte detta tillfälle att ta del av vilka förändringar som kommer i den nya versionen av EN 1090-2. Läs mer om förändringarna här.

Föreläsare: Björn Uppfeldt, MVR och svensk representant i TC135 som ansvarar för EN 1090-serien på europanivå.

Anmäl dig här.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmäld som inte kommer debiteras 500:-

Mer om Elmia Plåt & Svets här.

16 maj – mingel i MVR, Stål&Mekans och STEMAs monter i Lobby Nord

MVR, Stål&Mekan och STEMA bjuder in till kalas på Elmia Plåt & Svets. Alla är välkomna, oavsett om du är eller ännu ej hunnit bli medlem.
Vi bjuder på tilltugg och något gott att dricka.

Monter: LN01:02
Tid: 16:00 -17:00
Anmälan: Ingen anmälan krävs

Mer om Elmia Plåt & Svets här.

ELMIA Subcontractor