Aktiviteter

Allmänna kurser

Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i er verksamhet? I samarbete med våra medlemmar erbjuder MVR öppna kurser och företagskurser med ledande experter i branschen som föreläsare.

Vid intresse finns även möjligheten att arrangera kurs/seminarium genom er lokalförening. Framför då ert intresse till ansvarig för lokalföreningen för er ort. Om intresse finns för andra kurser inom andra områden är vi tacksamma om ni informerar oss om detta så hjälper vi gärna till med det!

- MVRs medlemmar får 10% rabatt på Svetsakademins kurser

– MVRs medlemmar får 10% rabatt på Weld on Swedens kurser

För mer information kontakta

Björn Uppfeldt, MVR – bjorn.uppfeldt@mvr.se, 0480-233 00

Se även våra kurser som vi erbjuder på plats hos er >>

Arbets-/montageledning

För arbetsledare och kontrollanter som önskar dokumenterad kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner av normal art, t ex stålstommar i vanliga husbyggnader, EXC1 och EXC2

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 26-28 jan och 9-11 feb 2021

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Uppdateringskurs TR-stål/N 3 dagar + kortare prov

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 9-11 mar 2021

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Påbyggnad av TR-Stål/N för stålkonstruktioner av komplicerad art, EXC3 och EXC4.

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 1-3 dec 2020

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Påbyggnad av TR-Stål/N för stålkonstruktioner av komplicerad art, EXC3 och EXC4. Kortare prov vid uppdateringskurs.

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 1-3 dec 2020

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Utbildningen riktar sig till dig som tillverkar, monterar eller projekterar stålkonstruktioner. Utbildningen följer riktlinjerna för TR-stål/N, och efter avslutad utbildning med godkänd tentamen blir du Diplomerad Montageledare Stål nivå ML-N.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: vecka 19 2021

Kursort: Göteborg / Online

Läs mer här.

Svets

Från svetsare till svetsansvarig på 5 veckor! Utbildningen tar upp svetsprocesser, materiallära, konstruktion och produktion.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: Vecka 5 & Vecka 37

Kursort: Göteborg / Online

Läs mer här.

IWI (International Welding Inspector) eller Svetsinspektör på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att inspektera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: Vecka 11 & Vecka 42

Kursort: Göteborg / Online

Läs mer här.

I kursen ingår bl.a. vanliga svetsmetoder, WPS-framtagning, svetsbeteckningar, Visuell Kontroll, demonstrationer, övningar och praktisk träning.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart:

Kursort: –

Kontakta Weld on Sweden för mer information

Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Svetsare fogar ihop Sverige, allt från enkla vardagsföremål till komplexa livsviktiga produkter och får landet att rulla. Kursen behandlar hälsorisker som svetsare utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart:

Kursort: –

Kontakta Weld on Sweden för mer information

Läs mer här.

Juridik

Står ni inför en nyanställning? Är du osäker vilken anställningsform du ska välja?

Under detta kostnadsfria webbinarie går CvZ Juridik igenom vilka anställningsformer som står till buds i lagen om anställningsskydd, hur man bäst skriver avtal och vad man ska tänka på vid val av anställningsform.

Kursstart: 09 februari 09:00 – 10:00

Kursen är online och kostnadsfri för MVR´s medlemmar.

Till anmälan >>

Vad betyder SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete? Hur jobbar man med det i praktiken?

Vi går igenom grunderna i arbetsmiljöansvaret som åvilar alla arbetsgivare.

CvZ Juridik går bl.a. igenom vad SAM-ansvaret i praktiken innebär och hur man bäst jobbar med framtagande och efterlevande av rutiner och säkerhetsföreskrifter, och hur man ska hantera personal som inte följer dessa.
 

Kursstart: 23 feb. 09:00 – 10:00 & 20 apr. 09:00 – 10:00

Kursen är online och kostnadsfri för MVR´s medlemmar.

Under denna en timmes kurs går CvZ Juridik igenom vad man behöver veta för att kunna äga och driva ett företag på ett framgångsrikt sätt. Vi går bland annat igenom fördelarna med ett aktieägaravtal, vad som gäller vid aktieägartillskott samt vikten att få avtal på plats.

Kursstart: 09 mars 09:00 – 10:00

Kursen är online och kostnadsfri för MVR´s medlemmar.

Till anmälan >>

Det är mycket man måste hålla reda på när man står inför en uppsägningssituation. Har man uppnått saklig grund? Vilket underlag ska facket ha?

CvZ Juridik går under detta webbinarie igenom grunderna för vad som gäller kring begreppet saklig grund – vilket väsentligen skiljer sig åt när det gäller arbetsbrist och personliga skäl. Vi kommer också gå igenom hur processen ser ut gentemot facket och hur man hanterar ens förhandlingsskyldighet på bästa sätt.

Kursstart: 23 mars 09:00 – 10:00

Kursen är online och kostnadsfri för MVR´s medlemmar.

Till anmälan >>

Vad är skillnaden på uppsägning pga. personliga skäl och avsked?

Under kursen ger CvZ Juridik er en bild av skillnaden mellan uppsägning och avsked, och vad som krävs för att kunna lägga ett avsked.

Kursstart: 06 apr. 09:00 – 10:00

Kursen är online och kostnadsfri för MVR´s medlemmar.

Till anmälan >>

CvZ Juridik ger er en översiktlig kunskap om vilka förutsättningar styrelseledamöter, VD och revisor i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Kursstart: 18 maj 09:00 – 10:00

Kursen är online och kostnadsfri för MVR´s medlemmar.

Till anmälan >>

Övrigt

Norska Stålförbundet erbjuder en kostnadsfri uppstartskurs samt certifiering för de som beställt EDP-Generatorn.
Mer information om EDP-Generatorn >>

Kursen kommer att hållas på Norska via teams och är kostnadsfri.

Kursstart: 1 Februari 2021
Sista anmälning: 28 Januari 2021

Kursinformation på Svenska >>
Till kursanmälan >>