Öppna kurser2019-08-08T08:59:36+00:00

Öppna kurser

Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i er verksamhet? I samarbete med våra medlemmar erbjuder MVR öppna kurser och företagskurser med ledande experter i branschen som föreläsare.

Vid intresse finns även möjligheten att arrangera kurs/seminarium genom er lokalförening. Framför då ert intresse till ansvarig för lokalföreningen för er ort. Om intresse finns för andra kurser inom andra områden är vi tacksamma om ni informerar oss om detta så hjälper vi gärna till med det!

För mer information kontakta
Björn Uppfeldt, MVR – bjorn.uppfeldt@mvr.se, 070-690 44 26

Se även våra kurser som erbjuds på plats hos er!

MVRs medlemmar får 10% rabatt på Svetsakademins kurser
MVRs medlemmar får 10% rabatt på Weld on Swedens kurser

Svets

Från svetsare till svetsansvarig på 5 veckor! Utbildningen tar upp svetsprocesser, materiallära, konstruktion och produktion.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: vecka 37

Kursort: Göteborg

Läs mer här.

IWI (International Welding Inspector) eller Svetsinspektör på svenska, är utbildningen för dig som vill lära dig att inspektera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: vecka 42

Kursort: Göteborg

Läs mer här.

I kursen ingår bl.a. vanliga svetsmetoder, WPS-framtagning, svetsbeteckningar, Visuell Kontroll, demonstrationer, övningar och praktisk träning.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: –

Kursort: –

Kontakta Weld on Sweden för mer information

Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Svetsare fogar ihop Sverige, allt från enkla vardagsföremål till komplexa livsviktiga produkter och får landet att rulla. Kursen behandlar hälsorisker som svetsare utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: –

Kursort: –

Kontakta Weld on Sweden för mer information

Läs mer här.

Arbets-/montageledning

För arbetsledare och kontrollanter som önskar dokumenterad kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner av normal art, t ex stålstommar i vanliga husbyggnader, EXC1 och EXC2

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 8 oktober 2019 och 14 mars 2020

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Uppdateringskurs TR-stål/N 3 dagar + kortare prov

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart:12 november 2019

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Påbyggnad av TR-Stål/N för stålkonstruktioner av komplicerad art, EXC3 och EXC4.

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 26 november 2019 och 21 april 2020

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Påbyggnad av TR-Stål/N för stålkonstruktioner av komplicerad art, EXC3 och EXC4. Kortare prov vid uppdateringskurs.

Kursen ges av Stålbyggnadskontroll.

Kursstart: 26 november 2019 och 21 april 2020

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Utbildningen riktar sig till dig som tillverkar, monterar eller projekterar stålkonstruktioner. Utbildningen följer riktlinjerna för TR-stål/N, och efter avslutad utbildning med godkänd tentamen blir du Diplomerad Montageledare Stål nivå ML-N.

Kursen ges av Svetsakademin och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.

Kursstart: vecka 49 2019

Kursort: Stockholm

Läs mer här.

Juridik

Reglerna om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) innebär höga krav på dig som arbetsgivare. Du ska undersöka, genomföra och följa upp verksamhetens risker för att förebygga olyckor och ohälsa. I denna kurs går vi igenom reglerna grundligt, samt ger tips och vägledning kring hur du konkret ska hantera din organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

17 september i Stockholm. För mer info och anmälan>>

19 september i Jönköping. För mer info och anmälan>>

Kostnad: MVR-/Sinfmedlem 1.995:-, ej medlem 4.995:- (ex. moms)

När du hanterar personal är det viktigt att ha en överblick över de arbetsrättsliga reglerna. Denna kurs ger dig den praktiska kunskapen som behövs för att undvika dyra misstag. Vi går igenom materialet, löser case och diskuterar rättsfall. Det finns även möjlighet att ta med dina egna konkreta utmaningar som du kan lyfta i gruppen.

24 september i Stockholm
26 september i Göteborg
Kostnad: MVR-/Sinfmedlemmar 1995:-, ej medlemmar 4995:- (ex. moms)
Under den entreprenadrättsliga utbildningsdagen går vi igenom olika entreprenadstyper, entreprenadavtalen och viktiga frågor som ofta uppkommer under arbete med anknytning till entreprenad. Bygg och entreprenad är ett område som kantas av en stor mängd specialregleringar samt svårmanövrerade sedvanor och regelverk. Genom att ha kunskap kan man bättre förbereda sig för utmaningar vilket skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och mindre osäkerhetsfaktorer.
3 oktober i Stockholm
10 oktober i Göteborg
Kostnad: MVR-/Sinfmedlemmar 1995:-, ej medlemmar 4995:- (ex. moms)

En genomgång av centrala delar inom arbetsrätten med fokus på Industriavtalet mellan Sinf och IF Metall. Många av våra medlemmar har tecknat detta fåordiga kollektivavtal vars innehåll ibland kan vara svårtolkat. Därför har vi satt ihop denna utbildning, där vi fokuserar på de delar av arbetsrätten utifrån avtalet som vi upplever att vi får mest frågor om, och klargör dess innehåll.

17 oktober i Jönköping
Kostnad: MVR-/Sinfmedlemmar 1995:-, ej medlemmar 4995:- (ex. moms)

Övrigt

ELMIA Subcontractor