Små och medelstora företag drabbade av cyberangrepp!

Företagets datorer kapas och stängs ner och för att få tillgång till alla filer igen krävs 10-tusentals kronor insatta på ett konto. Vad gör du då?

Cyberangrepp mot företagets datorer, molntjänster och mobila enheter ökar. Observera att det inte bara är stora företag som drabbas utan det gäller i stor utsträckning även små och medelstora företag.
Det kan handla om allt från kapning av företagets datorer till att kunddata eller annan känslig information olovligen sprids. Oavsett vad så kan det både bli kostsamt och skada företagets anseende. En vanlig företagsförsäkring ersätter inte cyberangrepp.

MVRs kunniga försäkringsrådgivare på Säkra Stenstaden har därför tagit fram en försäkringslösning (cyberförsäkring) för detta anpassad till MVRs medlemmar. Förutom kostnader för externa angrepp, rådgivning och andra åtgärder för att skydda varumärket ersätts även oavsiktliga incidenter i företagets datamiljö, till exempel om en nyinstallerad programvara är felaktig och orsakar ett systemhaveri så kan företaget få hjälp med att utreda orsak, återställa system och ersätta avbrott i verksamheten.

I försäkringen ingår det även antivirus samt säkerhetskopieringsprogram (upp till 10 användare) om man inte använder sig av det i dagsläget.

Premiesättning med försäkringsbelopp 1 000 000 kr

Omsättning                      Premie

5-9,9 mkr                           2 100kr

10-14,9 mkr                       3 010kr

15-24,9 mkr                       3 605kr

25-49,9 mkr                       4 200 kr

Vill du veta mer, gå till www.mvr.sakrast.se.
Eller ring våra försäkringsrådgivare på tel: 060 61 25 30

By |2019-01-17T10:47:07+00:00January 17th, 2019|Företagsnytta|