Grundläggande arbetsmiljöarbete

17 september i Stockholm & 19 september i Jönköping

Reglerna om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) innebär höga krav på dig som arbetsgivare. Du ska undersöka, genomföra och följa upp verksamhetens risker för att förebygga olyckor och ohälsa. Under dagen går vi igenom reglerna grundligt, samt ger tips och vägledning kring hur du konkret ska hantera din organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Programpunkter

  • AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Vad är egentligen social respektive organisatorisk arbetsmiljö – begrepp som är centrala i AFS 2015:4?
  • Vilket ansvar har de anställda för att bidra till en god arbetsmiljö?
  • Vad kan du som arbetsgivare göra, rent konkret, för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen?
  • Sinfs mallar och verktyg
  • Inför arbetsmiljöinspektion
  • Böter, straff och sanktionsavgifter
  • Arbetsmiljödomar

Program

09:45 Kaffe och registrering
10:00 Start arbetsmiljöarbete
12:00 Lunch
13:00 Fortsättning arbetsmiljöarbete
16:00 Avslut

Pris
Medlem 1995 kr (ex moms)
Ej medlem 4995 kr (ex moms)

Anmälan Stockholm

Anmälan Jönköping

By |2019-08-15T08:33:40+00:00August 15th, 2019|Arbetsmiljö, Juridik, Kurser|