Yrkeshögskolan i Jönköping bedriver YH-utbildning med inriktning mot Svetsansvarig (IWS) och Svetskontrollant (IWI-S).
Vi är inne på andra utbildningsomgången (av totalt tre) av denna lyckade utbildning.

Yrkeshögskolan i Jönköping har för avsikt att söka denna för ytterligare tre år och önskar svar från relevanta företagare på nedanstående enkät för att kunna utbilda personer till rätt kompetens och kunskap. Era svar blir underlag för en ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan med syfte att få statliga medel för att kunna fortsätta med utbildningen.

Tack för hjälpen.

Till enkäten>>