Den positiva utvecklingen i tillverkningsindustrin fortsätter med ett allt mindre omsättningstapp.
Det visar Konjunkturinstitutets extramätning bland företagen.
Utvecklingen inom tillverkningsindustrin fortsätter åt rätt håll, allt färre företag svarar att de nu har ett omsättningstapp. 71 procent av företagen svarade i maj att de hade tappat i omsättning, nu i mitten av november är det nere på 46 procent vilket är ytterligare en liten minskning jämfört med i oktober. Företagen svarar fortfarande att omsättningstappet är upp till 25 procent jämfört med ett normalläge.

Vi håller nu tummarna för att vi med gemensamma krafter lyckas bromsa smittspridningen och att vi kan börja nästkommande år med ett vaccin och uppdämt investeringsbehov så vi får fart på ekonomin och företagen igen.

Till den här undersökningen samlades företagens svar in 9–11 november.