Kostnadsfria kurser inom bland annat Kvalitet, Produktion och Arbetsmiljö.
Kurserna erbjuds hos Polymercentrum som i huvudsak vänder sig till plastföretag, men flera av kurserna är mer allmängiltiga och passar alla producerande företag.

Nedan har vi listat kurserna i utbildningsserien Produktion som passar flera av våra medlemmar och era anställda.


 • PRODUKTION 1 – TEAM OCH GRUPPARBETE
  Denna del handlar om att arbeta i grupp, gott ledarskap och målsättning m.m.
 • PRODUKTION 2 – PRODUKTIONSEKONOMI
  Del två i utbildningsserien handlar om produktionsekonomi. Här reder vi ut olika begrepp och vilka faktorer som påverkar prissättning.
 • PRODUKTION 3 – PRODUKTIONSTEKNIK
  Den tredje delen i serien handlar om produktionsteknik och hela flödet från idé till fakturering inom produktionen. Vi reder ut olika begrepp
 • PRODUKTION 4 – STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
  Del fyra i serien handlar om förbättringsarbete och hur viktigt det är för alla företag att arbeta med det. Genomgång av olika metoder och begrepp som förekommer.
 • PRODUKTION 5 – EFFEKTIVA OMSTÄLLNINGAR
  Del fem handlar om omställningsarbete, eller ställ som vi säger till vardags. Hur skapar man effektivitet?

Mer information om övriga kurser och anmälan finner ni här.