Svenska 1090-gruppen2017-11-20T13:45:35+00:00

Project Description

Svenska 1090-gruppen

MVR har tagit initiativ till Svenska 1090-gruppen med syfte att “Begränsa ojämlik konkurrens genom gemensamma tolkningar och ökad efterlevnad av regelverket”. Läs anteckningar från första mötet här.

Svenska 1090-gruppen består av följande personer:
Björn Uppfeldt, MVR
Ove Lagerqvist, ProDevelopment
Christer Karlsson, Alwerco Svets & Smide
Annika Durkin, Alwerco Svets & Smide
Fredrik Litmark, Chrisma Svets & Smide
Anna Wåhlmark, LW Smide
Stefan Olofsson, Olofssons Smedja
Anders Carlsson, Tomal
Patrik Bjelovuk, Tibnor
Björn Malmqvist, Nordic Fastening Group
Jonne Nilsson, ENW
Björn Lindhe, Svetsansvarig i Sverige
Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet
Evert Larsson, A3Cert
Douglas Wallding, Nordcert
Anders Sjelvgren, SP certifiering