Underleverantörsbarometern 2017-32017-11-28T20:10:25+00:00

Project Description

Så mår MVR-företagen i september 2017 – en jämförelse från Underleverantörsbarometern

Svensk Industriförening (Sinf) i samarbete med MVR tar varje kvartal tempen på underleverantörsindustrin med undersökningen Underleverantörsbarometern. Undersökningen vänder sig till de av våra medlemmar som har verksamhet i någon av de underleverantörsbranscher vi arbetar med. OBS! Pga av avrundningar i sammanställningen kan summeringen av procentsatserna variera mellan 99 och 101.

MVR ingår för första gången i undersökningen och har därför inget jämförelsematerial.

Hur ser omsättningsförändringen i företaget ut för kvartal 3 – 2017?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2017.

MVR-företag Hela underleverantörsgruppen
Ökat 60% 61% (64%)
Oförändrad 40% 29% (25%)
Minskat 0% 10% (11%)

Kommentar: När det gäller omsättningsförändring så har MVR-företagen i princip samma siffror som hela gruppen vad gäller ökning. MVR-företagen har ingen minskning av omsättningen.

Hur ser den förväntade orderingångsförändringen i företaget ut för kvartal 4 -2017?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2017.

MVR-företag Hela underleverantörsgruppen
Ökat 50% 56% (58%)
Oförändrad 40% 36% (35%)
Minskat 10% 8% (7%)

Kommentar:  När det gäller orderingångsförändring så har MVR-företagen i princip samma siffror som hela gruppen.

Har företagets lönsamhet förändrats under kvartal 3 -2017?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2017.

MVR-företag Hela underleverantörsgruppen
Ökat 30% 41% (45%)
Oförändrad 50% 45% (43%)
Minskat 20% 14% (12%)

Kommentar:  För lönsamheten ligger man lägre än hela gruppen vad gäller ökning av densamma.  Vad gäller minskning så ligger man något högre.

Har företagets produktivitet förändrats under kvartal 3-2017?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2017.

MVR-företag Hela underleverantörsgruppen
Ökat 30% 33% (40%)
Oförändrad 60% 57% (53%)
Minskat 10% 9% (7%)

Kommentar: För produktivitet så följer MVR-företagen den hela gruppen.

Är tillgången på utbildad arbetskraft ett problem för ert företag?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2017.

MVR-företag Hela underleverantörsgruppen
Ja 60% 63% (58%)
Nej 40% 37% (42%)

Kommentar:  Det finns en fortsatt hög efterfrågan på utbildad arbetskraft hos MVR-företagen där nästan sex av tio företag upplever problem.

Hur förväntas personalstyrkan i företaget att förändras under kvartal 4 -2017?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2017.

MVR-företag Hela underleverantörsgruppen
Ökat 20% 23% (20%)
Oförändrad 70% 67% (63%)
Minskat 10% 10% (17%)

Kommentar:  Två av tio av alla MVR-företagen planerar att anställa i innevarande kvartal. Det är samma siffror som för hela gruppen.

Analys: MVR-företagen följer övriga underleverantörers bild av läget i branschen. Det är mycket högt tryck och samtidigt stor brist på arbetskraft. Lönsamheten ser inte riktigt ut att hänga med i omsättningsökningen vilket kan hänga ihop med svårigheterna att få tag på kompetent personal.

För att undersökningen ska bli så rättvisande som möjligt önskar vi att så många som möjligt svarar på de frågor som ställs i Underleverantörsbarometern. Resultaten använder vi sen i bland annat vårt arbete för ökad utbildning av arbetskraft. Så håll ögonen öppna när nästa frågeformulär dimper ner i inboxen.

Ovan har resultatet från de frågor som återkommer i varje Underleverantörsbarometer redovisats. Utöver dessa frågor ställs ett antal frågor som varierar beroende på aktualitet. Det kan t ex handla kapacitetsutnyttjande, export, betalningstider eller om hur banker fungerar. Svaren på de frågorna används huvudsakligen i vårt arbete mot politiker, media m fl. Vi har ännu inte redovisat siffror från dessa specialfrågor offentligt. Skälet är att undersökningsresultat ofta används i sammanhang som de inte var avsedda för och därför kan skapa större problem än de löser.