MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Handbok

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

Förteckning över utförandekrav- En vägledning Förteckningen över utförandekrav och de allmänna föreskrifterna har stor betydelse för den färdiga stålkonstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet. Alltför ofta blir dock dessa styvmoderligt behandlade av konstruktörerna och problem uppstår senare i projektet. För att underlätta för konstruktörer att ställa relevanta och väl avvägda projektanpassade krav med fokus på säkra

2023-01-05T10:21:40+01:005 maj, 2021|Företagsnytta, Handbok, Medlemsförmån, Regelverk|

MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner

Krav- & Processbeskrivning MVR BS04:2021 - Återbruk av stål i bärande konstruktioner - Krav- & processbeskrivning ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk som ingående produk-ter i bärande konstruktioner. Utgående från dessa instruktioner kan ett enskilt företag utveckla egna rutiner för bestämning av stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på

2022-09-05T21:05:06+02:005 februari, 2021|Handbok, Medlemsförmån, Regelverk|

Stålentreprenader – Vägledning för inköp

Vägledning för inköp Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Denna vägledning för inköp av stålentreprenader ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive

2022-09-05T21:05:44+02:0028 januari, 2021|Handbok, Medlemsförmån|
Till toppen