MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner

Krav- & Processbeskrivning MVR BS04:2021 - Återbruk av stål i bärande konstruktioner - Krav- & processbeskrivning ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk som ingående produk-ter i bärande konstruktioner. Utgående från dessa instruktioner kan ett enskilt företag utveckla egna rutiner för bestämning av stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på [...]

2021-10-28T13:38:32+01:00februari 5th, 2021|Handbok, Medlemsförmån, Regelverk|

Stålentreprenader – Vägledning för inköp

Vägledning för inköp Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Denna vägledning för inköp av stålentreprenader ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive projektering [...]

2021-10-28T14:14:48+01:00januari 28th, 2021|Handbok, Medlemsförmån|

Kostnadsfri uppstartskurs för EPD-Generatorn

MVR erbjuder nu tillsammans med Norsk Stålförbund en kostnadsfri uppstartskurs i EPD-Generatorn. Kravet på miljövarudeklarationer är redan en realitet i vissa projekt. Ta detta tillfälle om du börjat fundera på EPD:er och är osäker på hur det går till och vilket verktyg ni ska använda. Kursen kommer att hållas på Norska via teams och är [...]

2021-01-26T13:52:44+01:00januari 21st, 2021|Företagsnytta, Medlemsförmån|

Ytterligare åtgärder med anledning av covid-19

Pandemin är långt ifrån över vilket innebär att vårens svårigheter kommer kvarstå för våra företagare. För att underlätta för verksamheterna har regeringen bland annat föreslagit att möjligheterna att permittera arbetstagarna ska förlängas att gälla till den 30 juni 2021. Omställningsstöd ska kunna sökas i ytterligare tre månader, man ger förlängt anstånd med skatteinbetalningar. Läs mer [...]

2020-11-13T10:33:31+01:00november 13th, 2020|Corona, Företagsnytta, Medlemsförmån|

Rådgivning som sparar tid och pengar!

MVR kan med glädje meddela att MVRs uppskattade jurister, Alexander och Vanessa fortsätter hjälpa er med juridiska spörsmål inom avtalsrätt, arbetsrätt och entreprenadrätt. MVRs medlemmar har under våren och sommaren haft många frågor till Vanessa och Alexander, främst när det kommit till permitteringsfrågor och entreprenadjurdik. Alexander Clomén och Vanessa von Zweigbergk har fungerat som MVRs [...]

2020-10-27T14:48:39+01:00september 21st, 2020|Arbetsmiljö, Arbetsrätt, Entreprenadrätt, Företagsnytta, Juridik, Medlemsförmån|

MVRs Stålbyggardagbok

En dagbok som ska användas av varje person som är ute på byggarbetsplats. Exklusivt för medlemmar. Pris; 75kr Kontakta oss för köp >>

2021-10-28T14:21:19+01:00augusti 24th, 2017|Handbok, Medlemsförmån|
Till toppen