MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Miljö

Ny handbok om återbruk av stål i bärande konstruktioner

Att återbruka konstruktionsstål är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggandet. En större avsättning för återbrukade stålkomponenter i bärande konstruktioner är möjlig om de kan likställas och ihopblandas med nya komponenter. Detta kräver att de återbrukade komponenternas materialegenskaper verifieras och dokumenteras på ett sätt som uppfyller regelverkets krav. Handboken beskriver hur detta kan göras

2022-01-27T14:44:32+01:0016 juni, 2021|Hållbarhet, Miljö|

Utveckling av regler för klimatdeklaration av byggnader

MVR har lämnat remissvar på Boverkets rapport 2020:13 "Utveckling av regler för klimatdeklaration av byggnader - förslag på färdplan och gränsvärden”. Boverket föreslår i rapporten att inte ta hänsyn till hela livscykeln och i vissa delar ensidigt gynna ett byggmaterial vilket MVR anser vara olämpligt. Ta del av en sammanfattning av MVRs synpunkter nedan,

2022-08-01T17:13:50+02:007 juni, 2021|Grönt Stål, Miljö, Regelverk|

Ny branschstandard för återbruk av bärverksdelar i stål

Att återbruka konstruktionsstål är ett effektivt sätt att minska stålbyggandets klimatpåverkan. Det finns en konstant efterfrågan på stålkomponenter i allmänhet och en större avsättning för återbrukade komponenter är möjlig om de kan likställas och ihopblandas med nya komponenter. Ett sådant integrerat återbruk kräver att stålkomponenternas egenskaper säkerställs på ett sätt som uppfyller regelverkets krav.

2022-08-01T17:18:32+02:006 maj, 2021|Grönt Stål, Miljö|

Är träbyggnader bäst?

Näringsdepartementet med Peter Eriksson i spetsen vill satsa på träbyggande och uppmanar Sveriges kommuner att göra samma sak. Riksdagspolitiker skriver debattinlägg för att påverka kommuner att ta fram en strategi för att öka träbyggandet och twittrar om att dom gillar trä. I DN 27 februari publicerades en artikel med rubriken "Höghus i trä skonar klimatet

2023-05-15T13:59:04+02:0017 mars, 2017|Debattartikel, Företagsnytta, Hållbarhet, Miljö|
Till toppen