För att få CE-märka bärverksdelar i stål för byggnadsverk krävs att företaget är certifierat enligt EN 1090-1.

För en sökbar karta med möjlighet att sortera efter utförandeklass klicka på länken under kartan här till höger.
Data är insamlat från de mest använda anmälda organen i Sverige. Vi ber er vara uppmärksamma på att kartan endast är vägledande. MVR föreslår att kopia på giltigt certifikat alltid begärs redan i anbudsskedet. För mer information och hjälpmedel för inköp av stålentreprenader klicka här.

Vad händer om jag inte köper CE-märkta produkter?

Vi får höra rapporter om att kunskapen hos byggnadsnämnder, beställare, byggentreprenörer och stålentreprenörer varierar stort i landet, mellan olika företag, men även inom företagen. I stort är det nu så att de stora beställarna och byggentreprenörerna vet vad som gäller och kräver CE-märkta produkter, men det finns fortfarande inköpare på dessa företag som köper icke CE-märkt för att kortsiktigt spara några kronor.

En viktig fråga är förstås; vad kan hända om inte regelverket uppfylls? Enligt byggproduktförordningen är det tillverkarens ansvar att de produkter som ska vara CE-märkta också är det. Det är alltså ytterst tillverkaren som också riskerar straff, allt från böter till förbud att leverera produkter. För beställare eller byggherrar så ställs istället kraven i PBL och tillhörande regelverk såsom till exempel EKS. I byggnadsverk ska bara produkter med bedömda egenskaper användas och EKS ger inga andra alternativ för produkter med bedömda egenskaper än CE-märkning om det finns en harmoniserad standard.

Att försöka få till en CE-märkning i efterhand går inte. Det gör att slutbesked inte ska ges och en lång process tillsammans med byggnadsnämnden ska dras igång med långtgående provningar, både oförstörande och förstörande provning.

Den ekonomiska konsekvensen som kan drabba beställaren/byggherren är därför enorm. MVR och Svenska 1090-gruppen har tagit fram en liten bok, hjälpmedel för administrativa föreskrifter och checklistor, läs mer här. Observera att detta inte bara gäller stål, utan det finns ytterligare flera hundra harmoniserade standarder för byggprodukter som alltså också måste vara CE-märkta.

Läs även Är det ditt bygge som inte får slutbesked nästa gång?