Medlemskapen hos MVR – Anpassade för dig och din bransch!

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Vi skapar trygghet för dig som företagare och dina kunder genom lättillgänglig hög branschspecifik kompetens och branschanpassade förmåner. Genom arbete med kompetensutveckling, regelverkspåverkan, certifiering och kompetensförsörjning höjer vi kvaliteten och driver utvecklingen framåt.

MVR har i nära hundra år verkat och drivit frågor som utvecklat och förbättrat den mekaniska verkstadsindustrin och stålbyggandet i Sverige. Vi har en stark ambition att fortsätta utveckla vår bransch och genom nytänkande och annorlunda arbetssätt öka vår konkurrenskraft och se till att vi är attraktiva för kunder, såväl som för nya generationer medarbetare.

MVR hjälper dig och ditt företag att lyckas

MVR hjälper dig genom att erbjuda en plattform för samverkan mot gemensamma mål. Det är bara vi i branschen som kan lösa våra frågeställningar. Samverkan ställer krav på dig, och på MVR. Att driva och arbeta tillsammans i nätverk är nyckeln. Det gäller att skapa sig tid och strukturer för hur vi ska kunna utveckla våra företag och branschen. Men det handlar också om att kunna ge konkret hjälp när du behöver det.

För att nätverket alltid ska finnas till hands har vi en Facebookgrupp, Forum MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, där du kan få stöd och där vi hjälper varandra med aktuella frågeställningar.

Du kan förstås också alltid ringa MVRs kansli så hjälper vi dig.

Tillsammans hjälps vi åt

Som medlem hos MVR får du tillgång till ett nätverk med 200 mekaniska verkstäder och stålbyggare. Tillsammans är vi starka!
Att vara medlem i MVR är ett konkret sätt att stärka ditt företag och förbättra branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Sverige.