Förbundets medlemsföretag samarbetar inom ramen för 21 lokalföreningar runt omkring i landet.

Kontakta gärna föreningsordföranden eller kontaktpersonen i din region för ytterligare information om MVR!

21 Lokalföreningar för MVR

Förbundets medlemsföretag samarbetar inom ramen för 21 lokalföreningar runt omkring i landet. Är du intresserad av att representera MVR i din region?

Kontakta din lokalförening

Kontakta kansliet för ytterligare uppgifter till föreningsordföranden eller kontaktpersonen i din region för ytterligare information om MVR!