Samarbetspartners 2017-11-20T13:17:43+00:00

Partnerorganisationer

Sinf
Ditt medlemskap i MVR innebär att du även kan ta del av Sinfs medlemsförmåner.

Stål&Mekangruppen
Ditt medlemskap i MVR innebär att du även kan ta del av Stål&Mekangruppens medlemsförmåner.

Övriga samarbetspartners

Advokatbyrån Nova
Vår samarbetspartner i juridiska frågor

Företagarnas Riksorganisation FR

Hantverkarna

IVF Industriforskning och utveckling
Vår samarbetspartner i tekniska frågor

Nordcert AB
Vår samarbetspartner för Approved Galvanizer

Nordic Galvanizers
Vår samarbetspartner för varmförzinkning och Approved Galvanizer

ProDevelopment AB
Vår samarbetspartner inom Stålbyggnad

Stålbyggnadsinstitutet

Svetskommissionen
Vår samarbetspartner för svetskompetens

Sytech AB
Vår samarbetspartner för SteelCalc Euro

SÄKRA AB
Vår försäkringspartner när det gäller försäkringar: Verkstadsförsäkring, Operationsgaranti/ sjukvårdsförsäkring, Gruppliv- & olycksfallsförsäkringg

YrkesAkademin
Utbildar industri och teknikföretagen CNC-grönt och blått certifikat, CNC E-learning, Svestcertifikat, Skylift, Saxlift, Heta arbeten, Truck A,B,C, APV, HLR mm. Yrkesakademin finns över landet och är verksam inom fler branscher.