Tidningen Svensk Verkstad 2017-12-11T15:01:12+00:00

Tidningen

Vänder du dig till mindre och medelstora verkstadsföretag?

Svensk verkstad

Svensk Verkstad är branschtidningen för den mekaniska verkstadsbranschen och som når alla mindre och stora verkstadsföretag. Tillsammans har dessa företag mer än

20 000 anställda och investerar varje år över 5 miljarder kronor i maskiner, kringutrustning, utbildning och marknadsföring.

Bland de frågor som ägnas speciellt intresse i tidningen kan nämnas ny teknik, aktuella kontrakt, produktionsteknik och datafrågor, juridiska och företagstekniska problem samt managementfrågor.

Tidningen Svensk Verkstad har en upplaga på 21 000 ex där huvuddelen går till verkstadsföretag, medlemsföretag, inköpare och leverantörer. Genom att tidningen skickas till inköpare med aktuella inköpsbehov ger det effektiva annonser till lägre kostnader.

Annonspriser, format och utgivningsplan se Svensk Verkstad

Annonser

Johan Sköldberg
johan.skoldberg@qimtek.se
Tel: 08-753 48 06

Annonsmaterial skickas till:
Qimtek AB, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd

Tel: 08-753 48 00,  e-post info@qimtek.se

Vill ni veta mer?

Tag kontakt med vår redaktion så får ni ytterligare information om fördelarna med att annonsera i Svensk Verkstad, husorganet för medlemsföretag i MVR sedan 1915.

Redaktionsadress

Svensk Verkstad
c/o Qimtek AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
E-post: info@qimtek.se
Redaktionsråd: Björn Uppfeldt, Andreas Khysing, Hans Wigart, Johan Sköldberg och Mikael Harrison
Ansvarig utgivare: Hans Wigart, Qimtek AB
Chefredaktör: Mikael Harrison