MVR bjuder nu in till en kort introduktion till EPD:er. 
Vad är det, varför behöver du veta vad det är och vad förväntas av dig.

Många beställare kräver redan idag att deras leverantörer ska kunna leverera sina produkter med en medföljande miljövarudeklaration – EPD (Environmental Product Declaration).
Regelverk på både europeisk och nationell nivå är på gång och redan idag ställer till exempel Trafikverket krav på EPD:er för stålkonstruktioner och Boverket är inte långt efter.

Introduktionen sänds digitalt, Tisdagen 23 mars kl 13:00 – 13:45

Läs mer och anmäl dig direkt >>
Läs mer om MVR´s förkvalificerade EPD-generator >>