Loading Events

All Events

Internationell svetskonstruktör, IWSD 2021

Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning samt svetsansvariga, IWS, IWT och IWE.
Lärare: Prof. & IWE Nils Stenbacka, Prof. Zuheir Barsoum, Tekn. Lic. Bertil Jonsson, M.Sc. & IWE Ali Bahrami

Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om konstruktion och dimensionering är därför en nödvändighet för alla som arbetar med framtagning av svetsade produkter. Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar. Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens ständigt och krav på internationellt välkänt kunskapsbevis blir allt vanligare.

Denna unika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar omfattande kunskap och hög utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”. IWSD-kompetens öppnar nya och oanade karriärvägar till ett stort antal befattningar och skapar tillväxt och konkurrenskraft inom branschen.
Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S och Internationell svetskonstruktör på omfattande nivå (Comprehensive), IWSD-C.

Kursen ges av Weld on Sweden och MVRs medlemmar har 10% rabatt på kursavgiften.
Mer information och anmälan finner du här.

Dela gärna det här inlägget!