Latest Past Evenemang

Diskriminering – hur ska man hantera det?

Diskriminering – hur ska man hantera det? Lagstiftningen som reglerar hantering och motverkande av diskriminering på arbetsplatsen har genomgått en del förändringar den senaste tiden. Denna kurs riktar sig till er som vill ha en grundläggande genomgång av diskrimineringslagstiftningen och vad man som arbetsgivare ska tänka på om diskrimineringsanmälningar sker på er arbetsplats. ​​​​​​​   [...]

Arbetsmiljö för chefer, HR​​​​ och skyddsombud

Online

CvZ Juridik bjuder in till ett seminarium om Arbetsmiljö. Under detta en timme långa webinarium går våra jurister bland annat igenom vikten av att ha en tydlig arbetsmiljöpolicy, tillämplig arbetsmiljölagstiftning och vad som är viktigt att tänka på i ledningsgruppen. Ni har även möjlighet att ställa frågor till juristerna direkt i chatten, så ta gärna med er era aktuella [...]

Anställ på rätt sätt​​​​​​​

Online

CvZ Juridik bjuder in till ett seminarium om Arbetsrätt. Under detta en timme långa webinarium går våra jurister bl.a. igenom vilka anställningsformer som står till buds i lagen om anställningsskydd, hur man bäst skriver avtal och vad man ska tänka på vid val av anställningsform. ​​​​​​​ Tisdagen den 16 november 2021, start 09:00. Mellan 9:00 och 10:00  hålls [...]

Gratis