Arbetsmiljöansvar för chefer, skyddsombud & HR

CvZ Juridik Drottninggatan 32, Stockholm, Sverige

Det finns ett tydligt samband mellan en god arbetsmiljö och bra lönsamhet i verksamheten varför det finns mycket att vinna på att aktivt jobba för en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvar för chefer, skyddsombud & HR ger grundläggande kunskaper i det viktiga arbetsmiljöarbetet vilket till stor del handlar om att identifiera, förebygga och hantera risker. Allt

kr5000