MVR har tagit fram en bok för inköpare av stålentreprenader. Boken kostar 250:- och säljs av Svensk Byggtjänst.

I boken ges en checklista som hjälper dig att komma ihåg det viktigaste i samband med att du skriver ditt förfrågningsunderlag och information som kan utgöra underlag för texter under olika AF-koder vid inköp av stålentreprenader som täcks av SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2. Observera att rubrikerna i informationen är anpassad till AF-AMAs begrepp. Checklistorna finns för kostnadsfri nedladdning här och underlag för AF-texter för inköp av stålentreprenader finns för kostnadsfri nedladdning här.