Om Arbetsmiljöverket ska komma på inspektion så bör man se över verksamheten i stort.

Man bör gå igenom verksamheten genom skyddsrond, och man bör gå igenom den arbetsmiljörättsliga dokumentationen som förhoppningsvis finns på plats. Ofta beror en inspektion på att en 66a-anmälan kommit in (skyddsombud eller anställd har skickat in anmälan om arbetsmiljöbrist på arbetsplatsen till AV) eller pga. att någon arbetsplatsolycka- eller tillbud skett.

Som medlem kan du ladda ner mallar för att enkelt hantera dessa frågor här >>