Det är förstås en säkerhetsfråga. Samhällets krav på sannolikhet för brott ges i Plan och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter, EKS. Partialkoefficienter har sedan anpassats till de beräkningsmodeller som ges i Eurokoderna för att uppnå rätt brottsannolikhet. Dimensioneringsmodellerna kräver förstås att utförandet sker med bestämd kvalitet och bestämda toleranser för att vara giltiga.

Läs mer här: https://mvr.se/en-1090-1/