Reglerna vid tillverkning i verkstad och på byggarbetsplatsen skiljer sig en del, där den största skillnaden är att produkter som tillverkas i verkstaden ska vara CE-märkta enligt EN 1090-1 till skillnad från arbete på byggarbetsplats. Det är dock ingen skillnad på utförandekraven, utan EN 1090-2 gäller fullt ut även vid arbete på byggarbetsplats

Detta innebär att oavsett om du tillverkar i verkstad eller monterar så ska kraven i EN 1090-2 vara uppfyllda. Det betyder att samma krav gäller på kvalificerade svetsprocedurer (WPS), kompetenskrav på svetsare (svetsarprövning enligt EN 9606-1) och svetsansvarig (kompetens motsvarande IWS-IWE beroende på utförandeklass) med mera.

Det enda som egentligen tillkommer vid tillverkning i verkstad är att det ska finnas ett system för tillverkningskontroll (FPC) som granskas och certifieras av ett anmält organ.