I World Green Building Councils senaste rapport (Bringing embodied carbon upfront) ges följande principer för att minska byggbranschens CO2-utsläpp.

  1. Förhindra – det vill säga överväg behovet av byggnadsverket.
  2. Reducera och optimera – minimera materialbehovet och välj material med låg miljöbelastning under en hel livscykel med hänsyn även tagen till de boende.
  3. Planera för framtiden – analysera framtida behov. Maximera möjligheten för underhåll  och säkerställ flexibilitet så att byggnaden går att anpassa till nya behov. Projektera för nedmontering och framtida återanvändning. Välj material som kan återvinnas och är lätta att separera.
  4. Kompensera för de koldioxidutsläpp som kvarstår.

Med stål kan du bygga med stora spännvidder som skapar flexibilitet och möjlighet till anpassning för nya behov i byggnadens framtida användning. Används skruvförband är stommen lätt att demontera för återanvändning någon annanstans i en annan byggnad eller för återvinning. Stål har dessutom unika egenskaper för återvinning – stål går att återvinna hur många gånger som helst och till mer högkvalitativa material varje gång.
Med Grönt Stål så hanterar du även punkt 4.

Läs mer om hur byggbranschen kan minska CO2-utsläppen >>