Det viktiga att göra när man får en fordran som man anser inte baserat på något avtalsförhållande, är just att invända det.
Får man en faktura för tjänst- eller vara man ej beställt så ska man skriftligen bestrida fakturan, och ange anledning därtill.

Om det beror på att det inte beställts, så bör bestridandegrunden vara att man ”bestrider då fordran saknar rättslig grund” eller dylikt.