Att återbruka konstruktionsstål är ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan från byggandet.
En större avsättning för återbrukade stålkomponenter i bärande konstruktioner är möjlig om de kan likställas och ihopblandas med nya komponenter.

Detta kräver att de återbrukade komponenternas materialegenskaper verifieras och dokumenteras på ett sätt som uppfyller regelverkets krav.

MVRs handbok beskriver hur detta kan göras på ett kostnadseffektivt sätt, läsa mer om den här >>

Handbokens del 2, dvs branschstandarden MVR BS04:2021 laddar du ner direkt genom att klicka här >>