Ja, det kan man.
Men, då krävs att det ytbehandlande företagets FPC innefattar processer för att ta över hela ansvaret för produkten, det vill säga även föregående led.

Det går inte att certifiera en FPC för CE-märkning som bara innehåller en delprocess utan styrning av ansvaret för hela produkten. En certifiering för CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 måste ge förutsättningar att kunna CE-märka en produkt, det vill säga en bärverksdel i stål (eller aluminium) som täcks av SS-EN 1090-1.