Dagens regelverk för stålbyggnad ställer endast krav på certifiering av företag för tillverkning på verkstad.

Det finns alltså inga krav på företagscertifiering av stålbyggnadsentreprenörerna som arbetar ute på byggarbetsplatserna med till exempel montage, trots att det är större risk för fel på grund av ofta svåra förhållanden utomhus.

Nordcert har därför tagit fram en frivillig certifiering för företag som monterar stålkonstruktioner på byggplats enligt EN 1090-2 – Certifierat montage EN 1090-2. Detta blir mer och mer efterfrågat från beställare av stålkonstruktioner då det ger en extra trygghet. Certifieringen innebär att stålentreprenören har förutsättningar att uppfylla alla krav som ställs för arbeten på byggarbetsplats och genomföra montaget med rätt kvalitet.

Läs mer om tryggheten för beställaren med EE 1090-2 >>