Detta är en fråga som regleras i kollektivavtal, eftersom vare sig OB eller övertidsersättning regleras i lag.
Kontrollera därför tillämpligt kollektivavtal.